• 20 - Równowaga pędnika 2007-08-23 10:25

  Pojęcie to nie występuje w przypadku jednostek żaglowych, gdzie pędnik umocowany jest do kadłuba za pomocą sztywno ustawionego masztu, olinowania stałego i ruchomego. Siła aerodynamiczna... » Zobacz więcej
  ~Leszek Gadacz

 • 19 - Stateczność deski z żaglem 2007-07-06 07:52

  Stateczność podłużna kadłuba: Stateczność podłużna uzależniona jest od następujących czynników: - Długość linii wodnej (czym dłuższa linia wodna tym większa... » Zobacz więcej
  ~Redakcja Windsurfing.pl

 • 18 - Kierunek ruchu w żegludze ślizgowej 2007-06-27 08:07

  W trakcie żeglugi ślizgowej bez miecza zmiana kierunku ruchu odbywa się w odmienny sposób niż przy pływaniu wypornościowym. W takim przypadku warunki żeglugi ograniczają możliwość... » Zobacz więcej
  ~Leszek Gadacz

 • 17 - Oddziaływanie sił powstających w trakcie żeglugi 2007-04-17 13:49

  O tym czy deska z żaglem porusza się w wodzie, w którym kierunku odbywa się ten ruch oraz jaka jest jego prędkość decyduje wzajemnie oddziaływanie sił wymienionych w poprzednich... » Zobacz więcej
  ~Leszek Gadacz

 • 16 – opór bryzgów 2007-03-06 10:47

  16 – opór bryzgów Opory kadłuba Opór bryzgów Niewielka wyporność zanurzonej części deski z żaglem i duża możliwa prędkość ruchu wpływa na to, że w większości... » Zobacz więcej
  ~Leszek Gadacz

 • 15 - Opór indukowany i falowy 2007-01-30 10:54

  Opory kadłuba Opór indukowany Różnica ciśnień występująca po obydwu stronach płetw, której mechanizm powstawania został opisany przy omawianiu hydrodynamicznej siły... » Zobacz więcej
  ~Leszek Gadacz

 • 14 – opór tarcia 2006-11-27 09:39

  Opory kadłuba Dotychczas, omawiając zachowanie się kadłuba w wodzie, zajmowaliśmy się siłami, które w sposób pozytywny oddziałują na właściwości żeglugowe. Teraz zajmiemy... » Zobacz więcej
  ~Leszek Gadacz

 • 13 - Siły oddziałujące na miecz i statecznik 2006-09-15 09:46

  Siły działające na kadłub w wodzie Siły oddziałujące na miecz i statecznik Oprócz opisanej poprzednio hydrodynamicznej siły wyporu, decydujące znaczenie dla... » Zobacz więcej
  ~Leszek Gadacz

 • 12 – Siła wyporu 2006-09-05 11:13

  Siły działające na kadłub w wodzie Siła wyporu Deska, która nie porusza się w wodzie jest utrzymywana na powierzchni dzięki działaniu siły wyporu hydrostatycznego () ,... » Zobacz więcej
  ~Leszek Gadacz

 • 11 - Opór indukowany i dodatkowy 2006-08-01 23:23

  Opory ożaglowania Opór indukowany i dodatkowy Kolejnym szkodliwym zjawiskiem wywołanym przez opływ powietrza wokół pędnika jest opór indukowany. Naturalną... » Zobacz więcej
  ~Leszek Gadacz

 • 10 - Opór kształtu 2006-06-29 08:05

  Opory ożaglowania Opór kształtu Następny rodzaj oporu występujący na naszym pędniku to opór kształtu . Każdy przedmiot opływany przez strugi powietrza powoduje zaburzenia... » Zobacz więcej
  ~Leszek Gadacz

 • 9 - Opór Tarcia 2006-02-22 22:25

  Opory ożaglowania Opór Tarcia Dotychczas omawialiśmy cechy konstrukcyjne pędnika wpływające na wielkość powstającej na nim siły aerodynamicznej. Teraz zajmiemy się... » Zobacz więcej
  ~Leszek Gadacz

 • 8 - Czynniki wpływające na wielkość siły aerodynamicznej 2005-12-01 10:49

  W poprzedniej części dowiedzieliśmy się jak powstaje siła aerodynamiczna napędzająca nasz sprzęt oraz jaki wpływ na jej wartość ma kąt ustawienia żagla w stosunku do wiatru. W... » Zobacz więcej
  ~Leszek Gadacz

 • 7 - Rozkład siły aerodynamicznej 2005-09-22 09:31

  Chcąc dokładniej dowiedzieć się w jaki sposób siła aerodynamiczna będzie działać na nasz sprzęt możemy ją rozłożyć na dwie zasadnicze składowe – równoległą do osi... » Zobacz więcej
  ~Leszek Gadacz

 • Powstawanie siły aerodynamicznej

  Powstawanie siły aerodynamicznej 2005-08-22 09:10

  Siła która powstaje na naszym pędniku w wyniku opływania go przez strugi powietrza, to siła aerodynamiczna. Tworzy się ona w wyniku przemiany przez pędnik energii kinetycznej (czyli ruchu) cząsteczek powietrza. Najprościej sposób tej przemiany można wyjaśnić następująco... » Zobacz więcej
  ~Leszek Gadacz

 • 5 – wiatr własny i pozorny 2005-06-20 22:28

  Kursy względem wiatru Dotychczas zajmowaliśmy się opisem wiatru wiejącego w atmosferze, czyli tak zwanego wiatru rzeczywistego . Jednak deska przemieszczająca się względem mas... » Zobacz więcej
  ~Leszek Gadacz

 • Ukształtowanie terenu a wiatr

  Ukształtowanie terenu a wiatr 2004-12-06 22:19

  Jednym z czynników wpływających na zmiany kierunku wiatru istotne znaczenie ma również ukształtowanie terenu otaczającego akwen na którym żeglujemy. Przeszkody występujące na drodze przepływających strug powietrza w istotny sposób mogą wpłynąć na prędkość i kierunek wiatru. Oto kilka najczęściej występujących zaburzeń przepływu powietrza: » Zobacz więcej
  ~Leszek Gadacz

 • Stałe zmiany kierunku wiatru

  Stałe zmiany kierunku wiatru 2004-11-16 17:42

  Oprócz opisanych w poprzednim odcinku zmian oscylacyjnych, możemy często spotkać się ze stałą zmianą kierunku wiatru. W tym przypadku, wraz z upływem czasu, wiatr skręca stopniowo w tę samą stronę. Najczęstszą przyczyną występowania tego zjawiska jest przesuwanie się nad danym obszarem układów niżowych. » Zobacz więcej
  ~Leszek Gadacz

 • Wiatr

  Wiatr 2004-10-18 11:26

  Warto wiedzieć, że kierunek wiatru nigdy nie jest stały. Mimo, że może nam wydawać się, iż wieje cały czas z tej samej strony to jednak podlega on mniej lub bardziej regularnym zmianom. Prawie zawsze występują tak zwane zmiany oscylacyjne, czyli skręty wiatru w regularnych odstępach czasowych (kilku lub kilkunastominutowych) o zbliżony kąt... » Zobacz więcej
  ~Leszek Gadacz

 • 1 - Kursy względem wiatru 2004-10-07 20:14

  Zazwyczaj, hasło teoria żeglowania, u większości osób uprawiających windsurfing wywołuje delikatnie mówiąc niechęć do analizowania zawartych w nim treści. Część żeglarzy uważa, że... » Zobacz więcej
  ~Leszek Gadacz

Katalog sprzętu

HOT

Spoty

Planujesz wyjazd na deskę? W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.