Krzysiek 2016-05-10 13:40, Krzysiek

Puchar Żnina 2016


ZAWIADOMIENIE O REGATACH
PUCHARU POLSKI W SLALOMIE NA PROGNOZĘ POGODY
„PUCHAR ŻNINA 2016”
REGATY KU PAMIĘCI DARKA ADAMCZAKA


1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty rozegrane zostaną w dniu 14.05.2016 r. na prognozę pogody na Dużym Jeziorze Żnińskim. Baza regat na terenie restauracji „Tłusta gęś” i przy stacji paliw przy ul. Wilczkowskiej w Żninie. Opcjonalnie na przystani żeglarskiej na terenie Cukrowni Żnin. Start do pierwszego wyścigu regat o godzinie 10:00. Ostateczna decyzja o rozegraniu regat podana zostanie najpóźniej w czwartek do godziny 22:00. Regaty rozegrane zostaną w cyklu jednodniowym.

2. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest Gmina Żnin przy współpracy ze stowarzyszeniem Windsurfing Team Żnin oraz Polskim Stowarzyszeniem Windsurfingu.
Sponsorzy:
  • „Arche”
  • Zakład Kamieniarski – Zdrojewski
  • „STAPAR” - Świat Chemii
  • Easy-surfshop.pl
Partnerzy medialni:
  •  Radio Żnin
  •  TVP 3 – Bydgoszcz
3. BIURO REGAT
Biuro regat mieścić się będzie na terenie restauracji „Tłusta Gęś” przy ulicy Wilczkowskiej nad Dużym Jeziorem w Żninie (opcjonalnie w bazie żeglarskiej na terenie Cukrownia Żnin)

4. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi” w przepisach PWA.

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT
5.1 . Zgłoszenia ostatecznie przyjmowane będą w biurze regat w dniu regat w godz. od 8:00 do 10:00
5.2 . Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:

Dla zawodników:
 dowód wpłaty wpisowego do regat
 aktualne badania lekarza sportowego
 licencja sportowa
 ubezpieczenie OC

Dla amatorów:
- dowód opłaty wpisowego do regat
 ubezpieczenie OC (zalecane jest posiadanie trzydniowego ubezpieczenia dla sportowców PZU – kod 57) , możliwosć wykupienia ubezpieczenia na miejscu w biurze regat.

6. WYMAGANIA DLA ZAWODNIKÓW
Opłata wpisowa do regat dla zawodników wynosi: Senior - 50zł, Junior - 40zł

7. PROGRAM REGAT
8:00-9:30 - zapisy uczestników regat
10:00 - pierwszy możliwy start
13:00 - posiłek dla zawodników
14:00 - dalsze możliwe starty
17:00 - zakończenie regat, dekoracja i nagradzanie zawodników

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie przedstawiona i wywieszona w dniu regat w biurze regat podczas przyjmowania zgłoszeń.

9. POMIARY KONTROLNE
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi dokonane zostaną podczas regat.

10. PUNKTACJA
Przewiduje się rozegranie 7 wyścigów slalomu

11. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

12. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własna odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat
od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

14. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie uczestnicy regat organizują oraz opłacają we własnym zakresie. W ramach opłaty wpisowego uczestnicy otrzymują jednodaniowy obiad oraz poczęstunek w czasie trwania imprezy.

15. INFORMACJE DODATKOWE
Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z centralnego rejestru jachtów klasowych.

KONTAKT:
lestertrans@o2.pl
telefon: 601 793930  
Podobne artykuły:

Wasze komentarze

Katalog sprzętu

HOT

Spoty

Planujesz wyjazd na deskę? W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.