Krzysiek 2013-06-14 10:51, Krzysiek

EASY Surf Cup - Puchar Polski FW, SLALOM i SUP


ZAWIADOMIENIE O REGATACH. PUCHAR POLSKI 2013 W KLASACH: FORMUŁA WINDSURFING I SLALOM LOTTO WINDSURFING CUP

Regaty Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu posiadające licencję PZŻ

EASY Surf Cup 2013

1. Organizatorzy.

EASY Surf Center – główny organizator
Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu
Kemping Chałupy 6

2. Termin.
21.06 -23.06 2013

3. Miejsce.
Kemping Chałupy 6, baza EASY Surf Center.
Regaty rozegrane zostaną po stronie Zatoki Puckiej.
Mapa dojazdu na http://www.easy-surfcenter.pl/chalupy/dojazd/

4. Prawo udziału w regatach.
 • Prawo startu w regatach mają zawodnicy posiadający:
 • ważną licencję zawodnika,
 • ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich,
 • ważne badania lekarskie,
 • ważny certyfikat nadania numeru na Żagiel,
 • wniesione w PZŻ opłaty za reklamy indywidualne na Żaglach

5. Konkurencje.
 • Course Racing według zasad przewidzianych dla klasy Formuła Windsurfing (1 deska seryjna, z listy desek dla FWC, konstrukcyjnie niewyposażoną w miecz, o maksymalnej szerokości 1005 mm + 3 żagle o maksymalnej powierzchni 10,0 m2 dla młodzików, 11,0 m2 dla juniorów i 12,5 m2 dla seniorów i mastersów; trzy stateczniki o maksymalnej długości 700 mm; Przewiduje się rozegranie maksymalnie 11 wyścigów dla Formuły Windsurfing
 • Slalom
 • SUP - Stand Up Paddle
 • Regaty uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 1 wyścigu.

6. Kategorie:
 • Kobiety
 • Juniorzy – do 20 lat
 • Masters – powyżej 35 lat
Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 5 osób. W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową.

7. Zasady rozgrywania regat.
 • Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami klasowymi, przepisanymi regatowymi ISAF 2005/2008 (ISAF Racing Rules of Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules), oraz wytycznymi PZŻ, PSW, Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją żeglugi.
 • Szczegółowe zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji żeglugi, która będzie udostępniona zawodnikom na oficjalnej Tablicy Informacyjnej Regat, nie później niż do godz. 18:00 dnia poprzedzającego pierwszy wyścig.
 • Wszelkie zmiany Instrukcji żeglugi będą podane pisemnym komunikatemna oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18.00 dnia poprzedniego.
8. Bezpieczeństwo.
W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności 4 kg., pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.

9. Odpowiedzialność.
 • Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
 • Osoby niepełnoletnie startują na odpowiedzialność swoich rodziców lub prawnych opiekunów potwierdzoną pisemna zgodą.
 • PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą się przytrafić osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.
10. Ramowy terminarz regat.

Dzień Pierwszy (piątek) – 21.06.2013r.
9:00 .– 11:00 – Rejestracja i odprawa zawodników
Godziny startu do pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Dzień Drugi (sobota) – 22.06.2013r.
10:00 – Odprawa zawodników
Godziny startu do pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Impreza integracyjna przy grillu w bazie EASY Surf Center

Dzień Trzeci (niedziela) – 23.06.2013r.
10:00 – Odprawa zawodników
Godziny startu do pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Ostatni możliwy start:
- jeżeli regaty są rozegrane – do godziny 12:30
- jeżeli regat nie rozegrano – do godziny 17:00
14:00 Zakończenie regat (jeśli start do ostatniego wyścigu odbył się do godziny 12:30. W przeciwnym razie 45 minut po zakończeniu ostatniego wyścigu)

11. Zgłoszenia.
Zgłoszenia wstępne można składać e-mailem: info@easy-surfcenter.pl.
Zgłoszenie ostateczne: w Biurze Regat w dniu poprzedzającym regaty (18:00-20:00) i pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.

12. Rejestracja desek i żagli.
Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Course. Lista powinna zawierać:
 • nazwę firmy, model i numer fabryczny deski,
 • nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli,
 • nazwy firm, modele oraz długość stateczników.
W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu, może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę. Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.

13. Wpisowe.
PSW ustaliło wysokość wpisowego na: 150 pln (juniorzy – 120 pln)
Opłaty wpisowego dokonywać można w Biurze Regat przed imprezą.

14. Zakwaterowanie i wyżywienie.
Zakwaterowanie oraz wyżywienie Uczestnicy regat zapewniają sobie we własnym zakresie.
Dodatkowe informacje: wjazd na kemping dla uczestników nie mieszkających na terenie kempingu – ZA DARMO, dla uczestników mieszkających na terenie kempingu – 13 zł.

15. Informacje dodatkowe.
Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych.

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia naklejek sponsorów zawodów po obu stronach żagli i noszenia koszulek reklamowych podczas wszystkich wyścigów.

Startujący w regatach muszą posiadać licencje zawodnika i ubezpieczenie OC. W sprawie licencji prosimy kontaktować się z PZŻ ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa, tel.: (22)480483 fax.: (022) 849 90 82 lub (22) 848 04 83, e-mail: pyasport@pya.org.pl . Licencja zawodnika: dla zawodników do 15 lat – 20 pln, dla zawodników powyżej 15 lat 30 pln. Ubezpieczenie OC na cały sezon 150 pln.

Kontakt do organizatora / Biuro Regat:
info@easy-surfcenter.pl
telefon: 513 020 571 
Podobne artykuły:

Wasze komentarze

Katalog sprzętu

HOT

Spoty

Planujesz wyjazd na deskę? W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.