2010-02-13 20:22, ~Stanisław Koter

IMCS vs MCS


Jednym z warunków efektywnego żeglowania jest dobór właściwego masztu do żagla. Podstawowym parametrem masztu, jaki należy tu wziąć pod uwagę, jest jego sztywność wyrażana obecnie wg systemu IMCS (Indexed Mast Check System). W tym systemie sztywność masztu charakteryzuje parametr obliczany z wzoru:
(1)
gdzie

L - długość masztu,
y - różnica ugięcia masztu przed i po obciązeniu masztu w jego połowie 30 kg obciąznikiem,
465 (2) - czynnik normalizujący (komu by się chciało liczby 5621850 zamiast 26 na określenie sztywności masztu o długości 465 cm ?).
Pomiaru ugięcia masztu dokonuje się w sposób przedstawiony na rysunku:
Wzór na obliczanie IMCS (1) ma swoje teoretyczne uzasadnienie. Zaglądając np. do ?Tablic fizyczno-astronomicznych? (Wyd. Adamantan, W-wa 1995, str.45) znajdziemy, że ugięcie pręta swobodnie podpartego na końcach, obciążonego w środku, jest proporcjonalne do długości pręta, L, w trzeciej potędze (dla bardziej dociekliwych - wyprowadzenie wzoru podano w ?Wykładach Feynmana z fizyki?, Tom II - Część 2, PWN, 1974):gdzie
F - obciążenie masztu (tu zawsze równe 30 kG),
Y - moduł Younga materiału pręta,
J - moment bezwładności poprzecznego przekroju pręta.
Ani Y ani J nie zależą, rzecz jasna, od długości pręta. Zatem, przy przeprowadzaniu pomiaru sztywności masztu (zawsze w taki sam sposób) iloczyn YJ charakteryzuje nam sztywność masztu w sposób jednoznaczny. Poprawnym indeksem sztywności masztu, przy stosowaniu zawsze tego samego obciążenia F, jest iloczyn YJ bądĽ wielkość do niego proporcjonalna, czyli IMCS:
Z powyższego równania od razu możemy wywnioskować, że skrócenie masztu nie zmienia jego sztywności mierzoną wskaĽnikiem IMCS (o ile YJ jest stałe na całej długości masztu - czy tak jest, to już inna sprawa).
Przed wprowadzeniem IMCS na krótko obowiązywał system MCS (Mast Check System), wg którego sztywność masztu obliczano ze wzoru:


Tak obliczona sztywność zależy od długości masztu, tzn. dla tego samego pręta w zależności od jego długości otrzymalibyśmy różne wskaĽniki MCS:Jeśli ktoś ma maszt oznaczony wskaĽnikiem MCS może go przeliczyć na IMCS wg poniższego wzoru, wynikającego z definicji (1) i (4):Podobne artykuły:

Wasze komentarze

Katalog sprzętu

HOT

Spoty

Planujesz wyjazd na deskę? W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.