PSW

Administrator serwisu 2012-04-19 16:40, Administrator serwisu

Kursy instruktorskie 2012


 

Zasady uzyskiwania kwalifikacji instruktorskich w windsurfingu w 2012 r.
Ponieważ w 2010 r. zmieniła się ustawa o sporcie, zmienił się też system szkolenia instruktorów. Podajemy informacje o zasadach zdobywania stopni instruktorskich, które realizowane będą w Szkole Zdrowia w sezonie letnim 2012.
 
Etap nabywania i doskonalenia umiejętności technicznych
Zapraszamy na szkolenia techniczne, w każdym tygodniu naszych szkoleń, zarówno w Jastarni jak i na wyjazdach zagranicznych, które awizujemy na stronie www.szkolazdrowia.com.pl , w celu potwierdzenia umiejętności i formalnego uzyskania certyfikatu III kl sprawności PSW. To wszystko merytorycznie i organizacyjnie bez zmian w stosunku do dotychczasowych wymogów i praktyki.
 
Etap szkolenia instruktorskiego i doskonalenia technicznego
Po uzyskaniu III kl, i ukończeniu 18 lat, zapraszamy na 8-dniowy kurs instruktorski. W sezonie 2012 zaplanowane zostały dwa terminy kursów:

02.06.2012 – 10.06.2012
Jastarnia, Surf spot Szkoły Zdrowia, OW i Camping DRAGA.

01.09.2012 - 09.09.2012
Jastarnia, Surf spot Szkoły Zdrowia, OW i Camping DRAGA.

Egzamin na zakończenie kursu odbędzie się w obecności delegata - przedstawiciela Komisji Szkolenia PSW.
 
Po zaliczeniu tego etapu (być może będzie to, w trakcie lub nawet przed kursem w terminie wrześniowym) zapraszamy, na jeden dzień, na Mistrzostwa Polski Instruktorów Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu, dla potwierdzenia swojej deklaracji przynależności do PSW - Komisja Szkolenia PSW stawia to, jako wymóg niezbędny dla legitymowania się certyfikatem instruktora PSW (jeden wspólny z innymi instruktorami PSW - sprawdzian sportowy dla wszystkich wyszkolonych w danym sezonie w Polsce, pod patronatem PSW).

Etap ten można traktować, jako docelowy, gdyż uzyskany stopień INSTRUKTORa PSW w rekreacji ruchowej ze specjalnością windsurfing, rzeczywiście przygotowuje merytorycznie do prowadzenia szkoleń windsurfingowych, niezależnie od tego czy będzie ustawowa deregulacja zawodu czy nie (deregulacja, czyli praktycznie odstąpienie Państwa od certyfikowania uprawnień zawodowych, w odniesieniu do instruktora rekreacji ruchowej odstąpienia tego, dokonała już wspomniana wyżej ustawa o sporcie w 2010 r.).
 
Dalsze etapy szkolenia
Nie jest pewne, ale są plany, aby instruktor PSW był tytułem dwustopniowym. Szczegóły w tej sprawie przekażemy na kursie instruktorskim.
 
Podsumowanie
Po konsultacji ze Szkołą należy, więc określić się, na jaki etap szkolenia kandydat na kurs kwalifikuje się, następnie wybrać terminy z kalendarza Szkoły Zdrowia i dokonać elektronicznego zgłoszenia z danymi. Dla osób bez formalnego posiadania III klasy PSW ale pewnych swoich umiejętności na poziomie III kl PSW, planuje się zorganizowanie egzaminu sprawnościowego w pierwszym dniu kursu, aby osoby te spełniły kryteria kwalifikacyjne PSW.
 
Kosztem kursu instruktorskiego jest opłata szkoleniowa w wysokości 1200, - PLN oraz koszt dojazdu, pobytu na kursie ewentualnie także wypożyczenia sprzętu. Dla uczestników kursu instruktorskiego, Szkoła Zdrowia udostępnia nieodpłatnie deski wypornościowe, niezbędne podczas części realizowanych zajęć. Szkoła Zdrowia ubezpiecza także uczestników kursu w zakresie NNW.
 
Z uwag dodatkowych to - kandydat na instruktora powinien mieć świadomość, że kurs należy zaliczyć minimum z wynikiem pozytywnym a nie tylko odbyć!
 
Zapraszam!
dr Lech Powolny - kierownik kursu.
 

Podobne artykuły:

Wasze komentarze

Katalog sprzętu

HOT

Spoty

Planujesz wyjazd na deskę? W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.