PSW

2006-04-23 11:39, ~Konrad Jamroz konradj@hotsports.pl

Licencja zawodnikaStart w profesjonalnych zawodach z numerem POL na żaglu to dla wielu wielkie wyzwanie i okazja do konfrontacji swoich umiejętności sportowych. Status zawodnika wiąże się nie tylko z odpowiednimi umiejętnościami i sprzętem. Od zawodnika wymagane jest również spełnienie kilku aspektów formalnych.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie licencji zawodniczej Polskiego Związku Żeglarskiego.

Poniżej prezentujemy informacje niezbędne do zdobycia licencji zawodnika PZŻ wymaganej również od zawodników windsurfingowych.


Kto może się ubiegać o licencję?

O licencję może ubiegać się każdy, kto uprawia żeglarstwo, bez względu na wiek. Zawodnik musi jednak należeć do Klubu lub stowarzyszenia zrzeszonego w OZŻ lub PZŻ i posiadać aktualne badania lekarskie.


Wymagania

W celu uzyskania licencji należy wypełnić wniosek o wydanie licencji zawodnika.
Wniosek musi być poświadczony w klubie wnioskodawcy (wniosek poniżej).
Wniosek wraz z dowodem wpłaty można przesłać do PZŻ pocztą lub faksem na numer 22-848 04 82

-> Wniosek na Licencje >>>

-> Pełne informacje o wpłacie >>>


Opłaty

Opłaty za wydanie licencji (opłata jednorazowa):
zawodnicy do lat 15 - 20 zł.
powyżej lat 15 - 30 zł.

Ubezpieczenie OC:
Deska z żaglem - 150 zł.
Pozostałe klasy -140 zł


Uprawnienia i okres ważności

Licencje przyznawane są na czas nieokreślony i uprawniają do startów w imprezach krajowych i zagranicznych.


Dane kontaktowe

Elżbieta Polowczyk - PZŻ - tel ( 22) 849 90 82
email: pyasportela@pya.org.pl
www.pya.org.pl

Polski Związek Żeglarski
ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa

Konto bankowe:
BPH PBK IX O/Warszawa 78 1060 0076 0000 4010 4000 1093

Nadawanie numerów na żaglu, Rejestracja desek

Numery dla desek z żaglem wydaje Centralny Rejestr Jachtów Klasowych (CRJK), a w jego imieniu Andrzej Zajączkowski:

(Nadzory i pomiary sprzętu wodnego Andrzej Zajączkowski
ul. Iskry 31
01-472 Warszawa
tel/fax: 22 666-84-77
tel. kom: 0-501-326-177)

Numery nadawane są na wniosek zainteresowanego na druku dostępnym w CRJK lub na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.psw.pl

Zainteresowany wypełnia zgłoszenie i wysyła je na adres CRJK załączając kopię opłaty za nadanie numeru wg powyższych stawek.

W przypadku opłacenia składki członkowskiej PSW należy również dołączyć kopię stosownego dokumentu opłaty.

Opłata za nadanie numeru winna być uiszczona na konto CRJK.
CRJK nadaje numer na żagiel zainteresowanemu, numer ten dotyczy wszystkich rodzajów desek, na których pływa zainteresowany. CRJK wystawia dokument przydzielenia numeru rejestracyjnego i wysyła listem poleconym. Możliwy jest także odbiór osobisty.

CRJK prowadzi rejestr nadanych numerów, a przy ich nadawaniu uwzględnia nadane wcześniej numery. Numery nadawane są na okres 3 lat i po tym terminie muszą być potwierdzone (zweryfikowane).

Weryfikacji podlegają numery nadane przed rokiem 1999. Numery nie zweryfikowane po okresie 3 lat od nadania mogą być przydzielone innym zainteresowanym.


Kalendarz tegorocznych regat oraz opłaty startowe >>>


Wasze komentarze

Katalog sprzętu

HOT

Spoty

Planujesz wyjazd na deskę? W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.