PSW

Administrator serwisu 2010-05-21 10:39, Administrator serwisu

Kurs instruktora windsurfingu
W nawiązaniu do zgłoszenia, uprzejmie zawiadamiam, że kurs instruktorski rekreacji ruchowej ze specjalnością windsurfing, organizowany przez Centrum Windsurfingu & Kite SZKOŁA ZDROWIA, odbędzie się w Jastarni, w Ośrodku DRAGA, ul. Polna 5, akwen żeglowania – Zatoka Pucka, w terminie jak niżej. Zbiórka uczestników w pierwszym dniu kursu w godzinach przedpołudniowych – do godz. 10.00.Termin I kursu: 29.05 - 06.06.2010.

Termin II kursu:  28.08 - 05.09.2010.

 W przypadku grupy poniżej 10 osób na I kursie, kandydaci zostaną zaproszeni na następny termin kursu.

W dniu rozpoczęcia kursu należy złożyć w dwóch egzemplarzach następujące dokumenty lub ich potwierdzone kopie:
- potwierdzenie minimum średniego wykształcenia,
- dwa zdjęcia, rozmiar legitymacyjny,
- zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub dyplom ukończenia AWF - kierunek turystyka i rekreacja (uwaga: ukończenie kierunku wf nie zwalnia z części ogólnej kursu), ewentualnie legitymacja instruktora rekreacji ruchowej innej specjalności
- dowód wpłaty 1200,- na konto Szkoły Zdrowia lub dokonanie wpłaty na miejscu (uczestnicy letnich i zimowych szkoleń Szkoły Zdrowia – zniżka 100,- zł),
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania windsurfingu,
- potwierdzenie umiejętności technicznych kwalifikujących na kurs instruktorski (III kl. PSŻD/PSW) lub zaliczenie sprawdzianu na miejscu.
 
Uczestnik kursu powinien posiadać własny sprzęt ślizgowy. Szkoła Zdrowia zapewnia nieodpłatnie uczestnikom kursu na zajęcia, deski wypornościowe - mieczowe. Uczestnicy kursu są ubezpieczeni w zakresie NNW. Organizator zobowiązuje uczestników kursu do korzystania ze świadczeń socjalnych w Ośrodku Draga, zakwaterowanie i żywienie poza Ośrodkiem Draga wymaga uzgodnienia z Kierownikiem Kursu. Niezależnie od miejsca zakwaterowania, uczestnicy kursu muszą być w pełni dyspozycyjni do wszystkich zajęć przewidzianych programem kursu. Kierownikiem Szkolenia kursu będzie  p. Andrzej Ożóg.

Proszę o odwrotne potwierdzenie swojej obecności na kursie drogą elektroniczną lub telefonicznie oraz przesłanie zamieszczonego poniżej wzoru potwierdzenia a także dokonanie wpłaty zaliczki na konto  Szkoła Zdrowia Katowice, PKO BP I/O Katowice nr 88 1020 2313 0000 3402 0023 3627.  w wysokości 300 PLN na konto Szkoły. Pozostałość można będzie również na miejscu, w pierwszym dniu zajęć.

W dniu przyjazdu   proszę o zgłoszenie się na miejscu do p. Adama Bakesa, tel. 606 737 158,  który pomoże w sprawach organizacyjnych i będzie kierował grupą. Proszę także być przygotowanym na to, że pierwsze zajęcia na wodzie odbędą się już 29.05 - sobota, po załatwieniu spraw organizacyjnych, pomiędzy 13.00 a 18.00.

Z windsurfingowymi pozdrowieniami!        Lech Powolny - Kierownik Kursu

Wasze komentarze

Katalog sprzętu

HOT

Spoty

Planujesz wyjazd na deskę? W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.