Administrator serwisu 2010-03-06 19:38, Administrator serwisu

Rufa w ślizgu


Rufa w ślizgu (zwrot z wiatrem) jest jednym z najczęściej wykorzystywanych manewrów ślizgowych. Warunkiem wykonania tego manewru jest wystarczająca siła wiatru, która pozwoli utrzymać deskę w ślizgu. Manewr przejścia rufą linii wiatru można wykonać praktycznie na każdym sprzęcie, który umożliwia pływanie ślizgowe.

Najlepiej jednak rozpocząć naukę rufy w ślizgu na akwenie nie zafalowanym z równym wiatrem o sile 4-5 BF.

Uwaga! Zanim rozpoczniemy manewr rozejrzyjmy się zwłaszcza po stronie zawietrznej aby uniknąć ewentualnej kolizji z innymi użytkownikami akwenu.


ZOBACZ SEKWENCJĘ ZDJECIOWĄ >>>>>
 

Czynności wykonywane podczas zwrotu przez rufę można dla ułatwienia podzielić na trzy części:

  • przygotowanie do zwrotu
  • żłobienie skrętu
  • przerzucenie żagla i rozpoczęcie pływania na nowym halsie

Przygotowanie do zwrotu

Manewr rozpoczynamy od rozpoznania sytuacji na wodzie. Wybieramy bezkolizyjne miejsce na wykonanie zwrotu, najlepiej na jak najmniej zafalowanej części akwenu. 

Podstawą zwrotu przez rufę jest odpowiednia prędkość, która pozwoli na wykonanie manewru z deską płynącą od początku do końca w ślizgu. W tym celu odpadamy do półwitru i jeżeli jest to możliwe wybieramy moment, w którym wiatr wieje najsilniej (przy słabym wietrze wybieramy szkwały). Przed rozpoczęciem zwrotu przesuwamy tylną rękę na bomie (szotową) do pozycji poszerzonej. Dzięki temu uzyskamy lepszą kontrole nad żaglem i łatwiej będzie nam przerzucić na drugi hals duży pędnik. Wyczepiamy się z linek trapezowych. Następnie wyjmujemy tylnią nogę z footsrapów i kładziemy ją pomiędzy przednimi a tylnymi strzemionami tak aby dociążyć burtę zawietrzną (stopa skierowana palcami na zewnątrz deski na strone zawietrzną). Po wyczepienu się z linek trapezowych dalej mocno wybieramy pędnik tym razem prostymi rękami tak aby żagiel nie utracił swojego ciągu.


Żłobienie skrętu

Żłobienie skrętu rozpoczynamy od obciążenia zawietrznej burty deski tak aby wprowadzić ją w skręt. Jednocześnie aby wspomóc żłobienie ciągniemy przednią stopę w uchwytach do góry. Prze całą fazę skrętu utrzymujemy obniżoną pozycję (nogi wyraźnie ugięte w kolanach, patrzymy przed siebie pod bomem) i równomiernie obciążamy burtę deski. Skręt żłobimy stopniowo zwiększając zakrawędziowanie deski. Przednia ręka jest wyprostowana a tylnia reguluje domkniecie żagla. Dzięki temu utrzymamy lepsza kontrole nad deską w warunkach zafalowanych i łatwiej będzie nam dociążyć poprzez bom stopę masztu. Aby przez cały czas utrzymywać maksymalny moc żagla w początkowej fazie skrętu żagiel jest mocno domknięty w miarę jednak jego pogłębiania starym się utrzymywać stały ciąg w żaglu - luzujemy żagiel.

W chwili kiedy dochodzimy do linii wiatru (powierzchnia żagla jest prostopadła do osi deski) wyjmujemy przednią stopę z footstarpów i stawiamy ją zaraz przed nimi tak aby dociążyć krawędź skrętu.

W fazie nauki najlepiej wykonywać skręt o większym promieniu.

Przerzucenie żagla i rozpoczęcie pływania na nowym halsie

Po przekroczeniu linii wiatru przytrzymujemy chwilę żagiel na fałszywym halsie (rogiem szotowym do wiatru). W ty samym momencie wyciągamy przednią nogę z uchwytu i stawiamy ją przy nodze tylniej palcami na zewnątrz skrętu. Przenosimy tylnią nogę do przodu i stawiamy ja zaraz przed stopą masztu. Przerzucenie żagla rozpoczynamy od puszczenia bomu rękę szotową (tylnią) a przednią lekko przyciągamy do siebie. Żagiel praktycznie sam powinien przezuci się na drugi hals (przy żaglach o dużej powierzchni pomagamy w ich przerzuceniu wypychając ręką szotową). Podczas gdy żagiel przechodzi na nowy hals możemy albo:
-> odrazu chwycić obiema rękami bom na drugim halsie
-> ręką tylnią (szotowa) chwycić za maszt poniżej bomu natomiast ręką przednia przechodzi bezpośrednio na bomu z drugiej strony. Ostatnia czynnością będzie przełożenie ręki z masztu na bom.

W obydwu przypadkach bardzo ważne jest aby po przerzuceniu żagla na drugi hals przesunąć go do przodu.

Pływanie na nowym halsie rozpoczynamy od wybrania żagla. Jeżeli utraciliśmy podczas zwrotu zbyt dużo prędkości możemy wykonać kilka "pomp" żaglem dla odzyskania szybkości.

Pierwsze ćwiczenia ślizgowego zwrotu prze rufę możemy rozpocząć na brzegu. Ćwiczymy układ nóg na desce z żaglem bez statecznika.


ZOBACZ SEKWENCJĘ ZDJĘCIOWĄ ĆWIECZENIA >>>>>
 

BŁĘDY


-> Najczęstszym błędem występującym podczas wykonywania rufy w ślizgu jest zbyt mała prędkość już podczas rozpoczynania zwrotu. Zwrot rozpoczynamy od odpadnięcia do półwiatru. Wczepiając się z trapezu dalej mocno wybieramy żagiel rękami. Przy słabszym wietrze, przed rozpoczęciem zwrotu możemy wykonać kilka "pomp" żaglem lub nabrać prędkości w szkwale.-> często podczas żłobienia skrętu utrzymujemy pionowa postawę jednocześnie nadmiernie obciążając rufę deski. Utrudnia to kontrole nad deską i gwałtownie zmniejsza jej prędkość. Przez całą fazę skrętu utrzymujemy obniżoną pozycję (nogi wyraźnie ugięte w kolanach, patrzymy prze siebie pod bomem). Przednią ręką przenosimy ciężar przez bom na stopę masztu dzięki temu utrzymując deskę płasko na wodzie.-> bardzo ważne jest również miejsce, w którym kładziemy tylnia stopę po wyjściu z footstarpów. Stopa ustawiona zbyt daleko od zawietrznej krawędzi deski uniemożliwi skręt deski. Tylnia nogę kładziemy pomiędzy przednimi a tylnymi strzemionami tak aby dociążyć burtę zawietrzną (stopa skierowana palcami na zewnątrz deski na stronę zawietrzną)

-> zdarza się, że po początkowym wybraniu pędnika, w dalszej fazie skrętu zapominamy o jego poluzowaniu. Aby przez cały czas utrzymywać maksymalną moc żagla w początkowej fazie skrętu żagiel jest mocno domknięty w miarę jednak pogłębiania skrętu luzujemy go, utrzymywać stały ciąg w żaglu.
-> Problematyczny jest również moment przerzucenia żagla. Jeżeli zbyt wcześnie rozpoczniemy przerzucenia żagla (będziemy jeszcze w linii wiatru) żagiel nie przejdzie na nowy hals. Jeżeli natomiast zrobimy to zbyt późno żagiel z nadwyżką mocy przeleci na drugą stronę. Sygnałem do przerzucenia żagla powinien być moment, w którym przekroczyliśmy linie wiatru.

Wasze komentarze

Katalog sprzętu

HOT

Spoty

Planujesz wyjazd na deskę? W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.