PSW

2009-05-07 20:01, ~Redakcja Windsurfing.pl

Kursy Instruktora Windsurfingu w sezonie 2009


WINDSURFINGOWE KURSY INSTRUKTORSKIE MENiS

Terminy:

30.05 – 7.06.2009

29.08 - 6.09.2009


Kurs na stopień instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością windsurfing daje możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych do pracy w kulturze fizycznej i jest realizowany na podstawie zezwolenia Ministra Sportu i Turystyki. Kryteria kwalifikacyjne na kurs instruktorski to:

- ukończenie szkoły średniej
- ukończenie części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej
- posiadanie umiejętności windsurfingowych na poziomie III kl. sprawności technicznej PSW

Cena kursu – 1200,- zł

Cena kursu zawiera: szkolenie, udostępnienie desek wypornościowych do ćwiczeń techniki i metodyki, egzamin końcowy, ubezpieczenie.

Kurs instruktorski posiada patronat PSW, co oznacza, że ukończenie kursu oznacza jednocześnie uzyskanie przez absolwenta certyfikatu Licencji PSW.

Informacji i wyjaśnień zainteresowanym udziela Biuro Szkoły i Biuro Komisji Szkolenia PSWKURSY NA STOPIEŃ INSTRUKTORA SPORTU

Kursy na stopień instruktora sportu, nastręczają Komisji Szkolenia oraz potencjalnym uczestnikom wiele problemów. Głównym z nich jest to, że z jednej strony cykl przygotowania, organizacji i realizacji kursu wymaga określonego wyprzedzenia
i uzyskania zezwolenia Ministerstwa Sportu i Turystyki, z drugiej zaś nakłada na kandydatów/uczestników kursu posiadania nie tylko określonych kwalifikacji merytorycznych ale także formalnych w postaci minimum średniego wykształcenia
i wyprzedzającego zaliczenia części ogólnej kursu instruktora sportu. Spełnienie tych warunków przyjęcia na kurs jest praktycznie niemożliwe bez dużo wcześniejszego wyprzedzenia. Dlatego też Komisja Szkolenia będąc przygotowana do organizacji
kursów na stopień instruktora sportu nie ogłasza terminu kursu a ogłasza jedynie nabór na
taki kurs, który zostanie uruchomiony po zebraniu grupy minimum 12 osób uprawnionych merytorycznie i formalnie do udziału w kursie.

Nazwa: Kurs Instruktorów Sportu w dyscyplinie żeglarstwo deskowe, część ogólna i część specjalistyczna.

Termin: Szczegółowy termin zostanie określony przez PSW i podany uczestnikom, którzy dokonają zgłoszeń na kurs.

Zakwaterowanie: zakwaterowanie na koszt własny uczestników, z pełną dyspozycyjnością do zajęć teoretycznych i praktycznych na lądzie i wodzie.

Żywienie: jw

Sprzęt: sprzęt własny uczestników, możliwość udostępnienia desek wypornościowych przez miejscową szkołę windsurfingu współpracującą
z PSW.

Kryteria kwalifikacyjne: nabór bezpośredni przez KS i przez PSW, dla zawodników, byłych zawodników, oraz instruktorów rekreacji ruchowej
ze specjalnością windsurfing. Wymagane jest ukończenie szkoły średniej (kserokopia dokumentu), stan zdrowia bez przeciwwskazań do uprawiania windsurfingu (zaświadczenie lekarskie), umiejętności i doświadczenia żeglowania sportowego ( udział w regatach, trening w sekcji/klubie windsurfingu).

Legitymacje: Uczestnicy kursu, którzy zdadzą egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym, otrzymają państwowe legitymacje instruktora sportu w dyscyplinie żeglarstwo deskowe oraz licencję PSW.

Koszty: Odpłatność za kurs, kalkulowana będzie na podstawie ilości zgłoszonych osób.

Zgłoszenia: Zgłoszenia pocztą elektroniczną pod
adresem bakesadam@o2.pl z podaniem:
- nazwisko i imię
- data i miejsce urodzenia
- adres zamieszkania z kodem pocztowym
- telefon i email kontaktowy


KURS DOSZKOLENIOWY DLA INSTRUKTORÓW I TRENERÓW WINDSURFINGU

W dniach 4-5 09 2009 w Jastarni , na bazie Pensjonatu i Campingu DRAGA, odbędzie się kurs doszkoleniowy w celu uzyskania licencji PSW. Kurs adresowany jest do instruktorów i trenerów windsurfingu/żeglarstwa deskowego, którzy nie posiadają aktualnej licencji PSW lub uzyskali kwalifikacje szkoleniowe w trybie szkolenia bez współpracy organizatora z PSW ( podstawa prawna: patrz wyżej - regulamin licencji trenera – instruktora...)

Zgłoszenia elektronicznie należy kierować do Komisji Szkolenia, pod adresem Adama Bakesa, bakesadam@o2.pl , z podaniem:
- nazwisko i imię
- data i miejsce urodzenia
- adres zamieszkania z kodem pocztowym
- telefon i email kontaktowy
- nazwa posiadanych kwalifikacji, miejsce i termin ich uzyskania


Wasze komentarze

Katalog sprzętu

HOT

Spoty

Planujesz wyjazd na deskę? W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.