PSW

2008-05-05 08:07, ~Redakcja Windsurfing.pl

Kurs instruktorski
Uprzejmie zawiadamiam, że kurs instruktorów sportu w żeglarstwie deskowym, organizowany przez KS PSW i Centrum Doskonalenia Kadr KF AWF w Katowicach, odbędzie się w Jastarni, w Ośrodku DRAGA, ul. Polna 5, akwen żeglowania – Zatoka Pucka, w terminie jak niżej. Zbiórka uczestników w pierwszym dniu kursu w godzinach przedpołudniowych – do godz. 16.00.

W dniu rozpoczęcia kursu należy złożyć następujące dokumenty lub ich potwierdzone kopie:
- potwierdzenie minimum średniego wykształcenia,
- dwa zdjęcia, rozmiar legitymacyjny,
- dowód wpłaty 1300,- na konto AWF Katowice, nr 46 1050 1214 1000 0007 0001 2875, z dopiskiem Kurs Instruktorów Sportu-Windsurfing-Jastarnia-2008
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania windsurfingu/żeglarstwa deskowego (ew. kopia zawodniczych badań lekarskich).
- opłatę PSW w wysokości 200,- zł należy wpłacić na miejscu w pierwszym dniu kursu

Uczestnik kursu powinien posiadać własny sprzęt ślizgowy. Organizator zapewnia uczestnikom kursu na wybrane zajęcia, możliwość wypożyczenia desek wypornościowych - mieczowych. Uczestnicy kursu są ubezpieczeni w zakresie NNW. Organizator zachęca uczestników kursu do korzystania ze świadczeń socjalnych w Ośrodku Draga. Niezależnie od miejsca zakwaterowania, uczestnicy kursu muszą być w pełni dyspozycyjni do wszystkich zajęć przewidzianych programem kursu. Kierownikiem Szkolenia kursu będzie Andrzej Ożóg.

Proszę o odwrotne potwierdzenie swojej obecności na kursie drogą elektroniczną lub telefonicznie oraz przesłanie zamieszczonego poniżej wzoru potwierdzenia.

Planowany termin kursu: 25.05-01.06.2008.

W przypadku grupy poniżej 10 osób, kandydaci na kurs zostaną zaproszeni na inny termin kursu.

Z windsurfingowymi pozdrowieniami!
Adam Bakes - Kierownik Kursu


Potwierdzenie zgłoszenia na kurs instruktorów sportu w żeglarstwie deskowym,który odbędzie się w terminie 25.05-01.06.2008 w Jastarni, Ośrodek Draga, ul. Polna 5

1. Nazwisko i imię:
2. Data urodzenia: miejsce urodzenia:
3. Adres z kodem pocztowym:
4. Tel. kontaktowy:
5. E-mail :
6. Informacja o zakwaterowaniu: będę / nie będę korzystał z rezerwacji miejsc noclegowych Szkoły Zdrowia w Pensjonacie Draga (niepotrzebne skreślić).

7. Informacja o żywieniu: będę / nie będę korzystał oferty żywienia w Pensjonacie Draga (niepotrzebne skreślić).

8. Oświadczam, że posiadam wymagane kwalifikacje i jestem uprawniony do uczestnictwa w kursie jak wyżej oraz , że niezbędne dokumenty złożę w pierwszym dniu kursu.


…………………………………………….
( Podpis uczestnika)


Zgłoszenia telefonicznie lub elektronicznie należy kierować do Komisji Szkolenia, pod adresem kol. Adama Bakesa, tel. +48 606 737 158, 501 389 556 bakesadam@o2.plWasze komentarze

Katalog sprzętu

HOT

Spoty

Planujesz wyjazd na deskę? W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.