Aktualności

XXII Regaty Windsurfingowe w Wolsztynie

6 i 7  maja odbędą się XXII Regaty Windsurfingowe w Wolsztynie. Przy okazji rozegramy też eliminację do APPW (szczegółowy kalendarz na stronie http://www.appw.pl).

Regaty zorganizujemy dzięki pomocy otrzymanej ze strony starostów z Grodziska Wlkp., Nowego Tomyśla i Wolsztyna.

Ramowy program:

6 maja (sobota) 
• 9.30 – Zakończenie rejestrowania uczestników 
• 9.45 – Oficjalne otwarcie 
• 10.31 – start do pierwszego wyścigu
• 13.30– Przerwa obiadowa, po której ewentualne(w zależności o warunków) dalsze wyścigi 
• 18.00– Grill, impreza

7  maja (niedziela) 
• 9.00– Skeapers meeting 
• 10.00– WYŚCIGI (przerwa w zależności od warunków wiatrowych) 
• 15.00– Zakończenie regat

Regulamin

Terminy regat:

6 / 7 maja 2023 r.

Miejsce regat:

Przystań Żeglarska nad jeziorem Berzyńskim, Niałek Wielki 60G, 64-200 Wolsztyn

Uczestnicy:

Zawody są skierowane dla amatorów, zawodnicy są również mile widziani . Uczestnicy zapisani do Amatorskiego Pucharu Polski  ( klasyfikowani jako amatorzy ).Pozostali w kategorii oddzielnej. 

Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko i wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów i pod ich nadzorem.

Do nieoficjalnych Mistrzostw Polski Samorządowców mogą się zgłaszać radni wszystkich szczebli oraz pracownicy jednostek samorządowych.

Uczestnik regat powinien bezwzględnie posiadać:

– umiejętność pływania w pław

– umiejętność pływania na desce windsurfingowej.

– znajomość podstawowych przepisów „prawa drogi” jachtów żaglowych

Kategorie

Regaty rozgrywane będą w następujących kategoriach: slalom, foil, raceboard, bieg długodystansowy. Starty będą się odbywać osobno (można brać udział w każdej kategorii).

Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia dodatkowej kategorii lub usunięcie kategori jeśli zajdzie taka potrzeba (klasyfikacja przy minimum 3 uczestnikach).

Sprzęt

Kategoria slalom:

-pędniki – o powierzchni nie przekraczającej 10 m2,

-deski – bez mieczowe, o szerokości do 85 cm, długość do 320 cm,

Kategoria raceboard:

-pędniki –  o powierzchni nie przekraczającej 9,5 m2, 

-deski – mieczowe, długie.

Kategoria –  foil

 Kategoria –  Bieg długodystansowy ( z podziałem na dwie kategorie  foil  oraz deski pozostałe – start równoczesny )

Dodatkowe wymagania

Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania nr na żaglu lub używania kamizelki z numerem celem identyfikacji.

Trasa regat

Dokładna trasa zostanie podana na spotkaniu przed zawodami, będą ją wyznaczać boje regatowe.

Limit wiatrowy

Bez  limitu

System punktacji

Planowane jest rozegranie co najmniej 3 wyścigów.

Jeżeli zostanie rozegranych mniej niż 5 wyścigów, wszystkie wynik będą liczone do klasyfikacji końcowej.

Jeżeli zostanie rozegrane 5-9 wyścigów – najgorszy wynik (dla danego uczestnika) nie będzie brany pod uwagę przy wyliczeniu punktacji końcowej.

W przypadku rozegrania 10 i więcej wyścigów – dwa najgorsze wyniki (dla danego uczestnika) nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu punktacji końcowej.

Faktyczna ilość wyścigów uzależniona jest od warunków atmosferycznych.

Każdy wyścig będzie punktowany w następujący sposób:

Miejsce:1-0,7pkt., 2-2pkt.,3-3pkt,4-4pkt,itd.

Zawodnik który nie wystartował, nie ukończył wyścigu lub został zdyskwalifikowany otrzymuje 2pkt więcej niż ilość uczestników zgłoszonych do regat .

Wygrywa zawodnik, który otrzyma najmniejszą ilość punktów. W przypadku wystąpienia remisów decyduje większa ilość najlepszych miejsc, a jeśli remis pozostaje to lepszy rezultat w ostatnim wyścigu.

Protesty

1. Protesty muszą być sygnalizowane natychmiast po zaistnieniu sytuacji protestowej oraz przy przekraczaniu linii mety.

2. Protesty należy zgłaszać Komisji Sędziowskiej na piśmie w ciągu 15 minut od momentu ukończenia danego wyścigu, wnosząc opłatę w wysokości 100 zł. (w przypadku uznania protestu opłata ta ulega zwrotowi).

Przepisy bezpieczeństwa

1. Każdy startujący w regatach jest odpowiedzialny za stan techniczny swojego sprzętu windsurfingowego.

2. Uczestnicy startują w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

3. Organizator zaleca używanie kamizelek asekuracyjnych podczas zawodów.

4. Oświadczam, iż biorę udział w regatach na własną odpowiedzialność, bez względu na zastane warunki pogodowe, oraz ponoszę związane z tym ryzyko. Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na udział w Zawodach. W razie wypadku nie będę dochodzić odszkodowania od Organizatorów. Zapoznałem/am się również z „Regulaminem Zawodów”, który znajduje się na stronie internetowej zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania”.

„Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z Zawodów zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby związane z organizacją Zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO). Zgadzam się również na otrzymywanie korespondencji dotyczącej zawodów drogą elektroniczną i udostępniam w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.  z 2019 r., poz. 123)”.

Przepisy specjalne

1. W przypadku naruszenia kultury i ogólnie przyjętych zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie, każdy uczestnik może decyzją Sędziego Głównego zostać wykluczony z regat.

2. Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć , filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

3. Wszystkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny regat.

4. Organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą się przytrafić osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

Nagrody

Puchary, dyplomy i nagrody ufundowane przy wsparciu starostów oraz firm Hydrosfera i X3M.

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w regatach wynosi – 80 zł (w opłacie wliczone są: obiad, kolacja, napoje). Dodatkowa opłata, przy zgłoszeniu uczestnictwa w APPW – 10 zł

Zgłoszenia

Udział w regatach można zgłaszać bezpośrednio w dniu zawodów.

Zgłoszenie udziału w regatach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Informacje dodatkowe

Pozostałe informacje dotyczące regat Wolsztyńskich można znaleźć na www.wkz.org.pl/regaty.

Wątpliwości dotyczące APPW proszę kierować na adres: info@x3m-team.pl

Informacje dodatkowe

Co jest celem regat?

Przede wszystkim – dobra zabawa i popularyzacja windsurfingu, ale nie można zapominać o zdrowej sportowej rywalizacji, adrenalinie na starcie i radości na mecie.

Jakie trzeba mieć umiejętności aby wziąć udział w regatach?

Nie ma tu specjalnych wymagań, wystarczy umieć dopłynąć do mety. Bardzo mile widziane są osoby, które dopiero zaczynają przygodę z windsurfingiem.

Jak odbywa się zgłoszenie?

Zawodnik zgłasza się osobiście w dniu regat. Podczas zgłoszenia należy podać następujące dane: imię, nazwisko, miejscowość, ewentualnie klub, data urodzenia, preferowana kategoria.

Gdzie spać?

Na terenie przystani będzie możliwość nieodpłatnego rozbicia namiotu, postawienia przyczepy campingowej. Rezerwacja noclegów w hotelach we własnym zakresie, telefony kontaktowe:

1.Motel „Montana”; ul.Wczasowa 73 Karpicko; tel.068 347 15 02

2.Motel „Orion”; ul. Spokojna 23; tel. 068 347 26 27

3.Hotel „Kaukaska”; ul. Poniatowskiego 19; tel. 068 347 12 83

4.Hotel „Leśna” ; ul. Jeziorna 9 Karpicko; tel. 068 384 24 25

5.Dom Parafialny; ul. Szkolna Obra; tel. 697 320 685

6.MOSiR 68 384 3320

7. Domek w Obrze http://www.obra.net.pl/

Czy można zabrać osoby towarzyszące?

Oczywiście, że tak – podczas rejestracji będzie można nabyć pakiety dla osób towarzyszących, w cenie 50 zł, w skład którego wchodzić będą: obiad, kolacja, napoje oraz uczestnictwo w imprezach towarzyszących regatom

Zgłoszenia

Uczestnictwo w regatach zgłasza się osobiście w dniu regat.

Należy podać następujące dane:

-imię,

-nazwisko,

-miejscowość,

-klub (jeśli się przynależy),

-data urodzenia,

-preferowana kategoria.

DOKONANIE ZGŁOSZENIA JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU.

Kontakt

Wolsztyńskie Amatorskie Regaty Windsurfingowe
tel. 606-666-063 Henryk Obiegała

Napisz komentarz

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top