Aktualności

Mysza Surf Cup ’23 i testy sprzętu – nad Kiekrz nadciąga moc atrakcji! 

Już w najbliższy weekend na Jeziorem Kierskim odbędzie się spotkanie miłośników różnych sportów wodnych. Czekają na Was regaty w dyscyplinach wingfoil, formula windsurfing foil i windsurfing raceboard, a także mnóstwo najnowszego sprzętu do przetestowania!  

Testy sprzętu Wind, Wing i SUP

EASY-surfshop startuje z cyklem testów sprzętu windsurfingowego, wing foilowego oraz SUP – Test days by EASY-surfshop! Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, podczas którego będziecie mogli przetestować tak dużą ilość sprzętu przede wszystkim windsurfingowego, ale i nie tylko!

Test days by EASY-surfshop vol. 1 odbędzie się w dniach 27-28 maja 2023 roku, podczas zawodów Mysza Surf CUP ’23 nad Jeziorem Kierskim!

To niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć i wypróbować, co mają do zaoferowania w swoich najnowszych kolekcjach topowe marki takie jak NeilPryde, JP-Australia, GA-SAILS, GA-WINGS oraz Tabou. Będziecie mogli testować różne modele desek, żagli, wingów, foili, czy wioseł i znaleźć idealny zestaw dopasowany do waszych indywidualnych potrzeb oraz umiejętności. (lista sprzętu pojawi się na dniach!)

Link do wydarzenia: https://fb.me/e/1hNcdGy3z

Regaty Mysza Surf Cup ’23

Zapraszamy na kolejną edycję amatorskiej (a może nie tylko) ligii sportów wodnych.

Podobnie jak w zeszłym sezonie ścigamy się w windsurfingu, windfoilu, wingfoilu oraz SUP.

Nasze wydarzenie to nie tylko regaty, ale także testy sprzętu wind oraz SUP. Poza tym dobra wyżerka, muzyka, spotkanie surf społeczności, konkursy, nagrody i oczywiście sobotnie surf party !

Start dla każdego! Nie może was zabraknąć 

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/620067509540115

ZAWIADOMIENIE o Regatach

Mysza Surf Cup

27-28.05.2023

Jezioro Kierskie

PODSTAWOWE INFORMACJE

Organizatorem regat jest Piotr Myszkowski

Telefon organizatora: Tel.: +48 605 566 357

E-mail organizatora: mysza@myszasurf.pl

1 PRZEPISY

1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach

Regatowych Żeglarstwa World Sailing

2 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA

2.1 Zgłoszenia należy dokonać e-mailowo na adres:  biuro@myszasurf.pl (imię, nazwisko, ksywa, sponsor, konkurencja, w której startuje)

2.2 Kodeks Uprawnień World Sailing obowiązuje wszystkich zawodników.

2.3 Potwierdzenia udziału w regatach należy dokonać fizycznie (przez uczestniczkę/uczestnika lub osobę do tego upoważnioną) w biurze regat.

2.4 Zawodnicy muszą posiadać następujące dokumenty, które mogą być wymagane podczas potwierdzenia udziału w miejscu regat:

  • dowód wpłaty wpisowego do regat,
  • zgoda rodzica/opiekuna prawnego na start w zawodach (dotyczy zawodników niepełnoletnich),

2.5 Zawody rozegrane zostaną w następujących dyscyplinach:

  • WingFOIL Race
  • Formuła Windsurfing Foil
  • Windsurfing Raceboard

3 WPISOWE

Jedna konkurencja – 100 zł (w dzień regat 120 zł)

Wpisowe należy wpłacać na konto :

Korland Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

94 1090 1737 0000 0001 4459 0697 lub gotówką na miejscu. Tytułem:

„Mysza Surf Cup”

4 PROGRAM

Dzień Pierwszy (sobota) – 27.05

9:30-10:30 – finalna weryfikacja zgłoszonych zawodników w bazie

(Uwaga! Podwyższona wpłata w dniu zgłoszenia – 120 zł)

11:00 – odprawa wszystkich uczestników regat przy tablicy na terenie bazy

12:00 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu

Przewiduje rozegranie wyścigów wg planu:

– 4/5 wyścigi WingFOIL (w zależności od warunków)

– 3/4 wyścigi Windsurfing Foil (w zależności od warunków)

– 2/3 wyścigi Windsurfing Raceboard (w zależności od warunków)

Dzień Drugi (niedziela) – 28.05

9:30 – odprawa wszystkich uczestników regat przy tablicy na terenie bazy

10:30 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

Przewiduje rozegranie wyścigów wg planu:

– 2/3 wyścigi WingFOIL (w zależności od warunków)

– 2/3 wyścigi Windsurfing Foil (w zależności od warunków)

– 1/2 wyścigi Windsurfing Raceboard (w zależności od warunków)

Zakończenie 16.30 – 17:00

Wyjazd uczestników do domu.

5 INSPEKCA SPRZĘTU

5.1. Wszystkie jachty muszą być gotowe do inspekcji sprzętu od 09:00 pierwszego dnia, na który zaplanowano wyścigi.

5.2. Inspekcja sprzętu może zostać dokonana również w dowolnym czasie podczas regat.

6 INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi będzie dostępna na oficjalnej tablicy ogłoszeń znajdującej się w biurze regat.

7 MIEJSCE ZAWODÓW

Regaty zostaną rozegrane na akwenie jez. Kiekrskie – Szkoła „Mysza Surf” oraz „Przystań Kiekrz”, ul. ks. Edwarda Nawrota 14 

8 TRASY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

Trasy będą określone w Instrukcji Żeglugi, która będzie dostępna w biurze regat.

9 PUNKTACJA

9.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigu dla danej klasy.

9.2 Punktacja dotycząca poszczególnych kategorii wiekowych i konkurencji (jeśli dotyczy) będzie obliczana na podstawie wyników końcowych serii.

9.3 W przypadku rozegrania 4 wyścigów jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony, po 7 wyścigach – 2 najgorsze rezultaty, po 11 wyścigach – 3.

10 PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do zawodów zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania zawodów oraz we wszystkich materiałach dotyczących zawodów.

11 KOMUNIKACJA RADIOWA

Jachty będące w wyścigu nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych, telefonów komórkowych i urządzeń umożliwiających łączność, innych niż dostarczone przez organizatora.

12 NAGRODY

Załogi najlepszych 3 jachtów w każdej klasie zostaną nagrodzone. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody dla zwycięzców poszczególnych konkurencji i kategorii. Organizator może zmienić liczbę nagród, jeśli w danej klasie zgłosi się mniej niż 10 jachtów.

13 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy zawodnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Patrz przepis 3 'Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu’. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, obrażenia ciała lub śmierć poniesioną w związku z udziałem w regatach zarówno w trakcie ich trwania, jak i przed lub po nich.

Napisz komentarz

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top