Porady

Windsurfing w czasie burzy

Jedną z podstawowych niedogodności związanych z uprawianiem windsurfingu w Polsce jest zbyt mała ilość dni wietrznych. Dlatego też, zazwyczaj, staramy się skorzystać z każdej okazji, kiedy warunki atmosferyczne są sprzyjające do żeglugi. Powszechnie wiadomo, że przed nadejściem i w trakcie burzy siła wiatru gwałtownie wzrasta. Część żeglarzy wychodzi w tych warunkach na wodę. W środowisku żeglarskim krążą opinie, że pływanie w czasie burzy jest bezpieczne, bo piorun nie uderzy w jednostkę pływającą a jeśli nawet, to spłynie do wody nie stwarzając żadnego zagrożenia. Jest to pogląd całkowicie fałszywy. W ostatnich latach, w naszym kraju miało miejsce wiele przypadków porażenia piorunem osoby pływającej na desce. Z pośród mi znanych dwa zakończyły się śmiercią, a kilka powstaniem poważnych niedowładów kończyn żeglarza. Parę lat temu, spływając przed nadciągającą burzą sam miałem okazję przekonać się, że pływanie w takich warunkach jest niebezpieczne. Piorun uderzył w brzeg kilka kilometrów od miejsca gdzie się znajdowałem a mimo to doznałem lekkiego porażenia kończyn dolnych, na skutek którego spadłem z deski. Byłem też świadkiem, gdy cała grupa deskarzy znajdująca się na niewielkim zbiorniku wodnym została lekko porażona po uderzeniu błyskawicy we wzgórze znajdujące się na linii brzegowej. Trzeba jednoznacznie stwierdzić, że widząc nadciągającą burzę należy natychmiast zakończyć pływanie.

Symptomy ostrzegające o nadciąganiu burzy

Oprócz znajomości bieżącej prognozy pogody dla danego obszaru, o zbliżającej się niekorzystnej zmianie warunków atmosferycznych najłatwiej zorientować się po wyglądzie nadciągających chmur. Typowym zwiastunem nadejście burzy jest nimbostratus – bardzo ciemna, nisko poruszająca się chmura warstwowa. Gdy ukaże się na horyzoncie należy jak najszybciej spłynąć z wody gdyż zazwyczaj tuż przed jej nadejściem wiatr całkowicie cichnie. W przypadku gdy widoczność horyzontu jest ograniczona, na przykład przez wysokie wzniesienia w linii brzegowej, o nadciągającej burzy mogą nas ostrzec odległe odgłosy grzmotów. Gdy je słyszymy wskazane jest spłynąć z wody i zorientować się w jakim kierunku przesuwa się nadciągające pogorszenie pogody. Inną chmurą stwarzającą poważne zagrożenie jest cumulonimbus – bardzo wysoka, wypiętrzona biała chmura z ciemną podstawą i górną częścią w kształcie kowadła. Zagraża ona nie tylko możliwością wystąpienia wyładowań atmosferycznych lecz również bardzo znacznym wzrostem siły wiatru. Przeważnie przy nadejściu tej chmury wiatr początkowo wieje w jej kierunku, potem następuje jego chwilowe ścichnięcie, a następnie zaczyna wiać bardzo silnie od chmury i występują gwałtowne szkwały z różnych kierunków. Co prawda jest ona dzięki swoim rozmiarom widoczna z daleka jednak porusza się szybko (do 50 km/h) i odpowiednio wcześnie należy spłynąć w bezpieczne miejsce by uniknąć zagrożenia.

Tekst: Leszek Gadacz

Napisz komentarz

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top