2010-02-13 20:26, ~Leszek Gadacz

Przegrzanie organizmu czyli udar cieplny


Zagrożenia zdrowia związane z uprawianiem windsurfingu (cz. V)

W poprzedniej części zapoznaliśmy się z zagrożeniami jakie powstają w wyniku działania niskiej temperatury. Jednak równie niebezpieczny może być nadmiar ciepła. Istnieje wtedy zagrożenie przegrzania organizmu czyli udaru cieplnego. Zagrożenie to powstaje na skutek braku adaptacji do znacznego podwyższenia temperatury otoczenia. Może powstać w wyniku przebywania w miejscu o dużym nasłonecznieniu. W przypadku pływania na desce istotny wpływ na możliwość jego wystąpienia wywiera kombinezon piankowy. W naszej strefie klimatycznej najczęściej używa się pianek w kolorze czarnym, które bardzo mocno absorbują promieniowanie słoneczne doprowadzając do ogrzewania ciała. Używanie takiej pianki przy zbyt wysokiej temperaturze zewnętrznej lub dużym nasłonecznieniu może prowadzić do udaru cieplnego.

· Symptomy ostrzegawcze: Pierwsze objawy, ostrzegające o możliwości nastąpienia udaru to odczucie znużenia, ból i zawroty głowy, brak apetytu i nudności oraz poczucie niepokoju. W chwili ich wystąpienia trzeba natychmiast przerwać działanie czynników podwyższających temperaturę. Należy zdjąć piankę, i udać się w miejsce zacienione i dobrze przewietrzane. Można schłodzić organizm nacierając ciało zimną wodą. Wskazane jest powiadomienie kogoś o naszym stanie, gdyż udar właściwy następuje czasami długo ( do 2 godzin) po ustaniu działania wywołujących go czynników.

·Objawy udaru: W przypadku gdy ekspozycja na działanie wysokiej temperatury była zbyt długa dochodzi do następujących objawów: zaczerwienienie, suchość i wysoka temperatura skóry, brak pocenia się, znaczne przyspieszenie tętna i częstotliwości oddechów, wzrost temperatury ciała do 40 - 41°C oraz możliwość utraty przytomności. Opisany stan jest już zagrożeniem dla życia chorego i należy podjąć natychmiastową akcję ratowniczą.

·Sposób udzielania pomocy: Najważniejszym zadaniem ratującego jest obniżenie temperatury ciała osoby poszkodowanej. Po przeniesieniu jej w chłodne dobrze wietrzone miejsce zdejmujemy z niej całkowicie ubranie (piankę ściągamy natychmiast, po dotarciu do chorego). W zależności od stanu chorego układamy go w pozycji bezpiecznej (bocznej ustalonej) gdy jest nieprzytomny, płaskiej lub z obniżoną głową i uniesionymi kończynami przy objawach zaburzenia krążenia, spadającym ciśnieniu i zaburzeniach orientacji lub półsiedzącej jeżeli jest on całkowicie przytomny. Najwłaściwszym sposobem schładzania jest owijanie wilgotnymi tkaninami (prześcieradła, ręczniki, koce, ubrania). Należy okrywać całe ciało łącznie z kończynami i głową (tak by nie utrudnić oddychania). Okłady należy często zmieniać, by istniała jak największa różnica temperatur między skórą a kompresem. Jeżeli znajdujemy się w pobliżu akwenu o płytkiej wodzie można zanurzyć chorego chroniąc go jednocześnie przed zalaniem twarzy. W trakcie schładzania musimy stale kontrolować temperaturę ciała. Gdy temperatura poszkodowanego osiągnie wartość 38,3 – 38,5°C przerywamy chłodzenie, gdyż po ustaniu działania czynnika chłodzącego ciepłota ciała obniży się jeszcze o około 1°. Zmniejszanie temperatury do zbyt niskich wartości może wywołać zaburzenia krążenia. Pierwszą pozytywną reakcją organizmu na nasze działanie jest pojawienie się potu na skórze. Świadczy to, że mechanizm termoregulacji ustroju wznawia funkcjonowanie. Dalsze ochładzanie przeprowadzamy delikatnie nacierając skórę około 50% roztworem alkoholu, który odparowując będzie pochłaniał ciepło. Choremu przytomnemu można podawać chłodne płyny do picia. Może to być piwo lub rozcieńczone wino, gdyż alkohol zwiększa pocenie się i poprawia wymianę ciepła. W chwili rozpoczęcia akcji ratunkowej wskazane jest zawezwanie pomocy lekarskiej gdyż w trakcie schładzania może dojść do zaburzeń krążenia. Należy wówczas zmienić pozycję chorego z półsiedzącej na płaską z uniesionymi kończynami. Innym niepokojącym objawem może być wystąpienie drgawek i pobudzenie ruchowe. Gdy powyższe stany nie ustąpią w krótkim okresie czasu niezbędna jest fachowa pomoc medyczna (konieczność wykonania zastrzyków domięśniowych).

W następnym odcinku zapoznamy się z przebiegiem wyczerpania cieplnego zwanego również zapaścią cieplną, powstającego na skutek odwodnienia organizmu w wyniku działania ciepła. Mimo, że czynnik wywołujący obydwa zagrożenia jest ten sam jednak zarówno objawy jak też sposób postępowania w przypadku ich wystąpienia są zupełnie różne, dlatego też istotne jest by właściwie ocenić z którym przypadkiem mamy do czynienia.

Podobne artykuły:

Wasze komentarze

Katalog sprzętu

HOT

Spoty

Planujesz wyjazd na deskę? W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.