Krzysiek 2011-08-19 11:00, Krzysiek

Mistrzostwa Polski Juniorów i Mastersów FW i Slalom


ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Mistrzostwa Polski Juniorów i Mastersów FW i Slalom
24 - 27 Sierpnia 2011 Kemping Solar


1. Miejsce i termin regat.
Regaty odbędą się w dniach od 24 do 27 Sierpnia 2011 na wodach Zatoki Puckiej w rejonie kempingu Chałupy IV „SOLAR” – płw. Helski
Biuro regat znajdować się będzie w Bazie Windsurfingowej WTS DeSki

2. Organizatorzy.
Warszawskie Towarzystwo Sportowe „DeSki” Stowarzyszenie Windsurfingu

3. Instrukcja żeglugi.
Instrukcja żeglugi ogłoszona będzie w dniu przyjmowania zgłoszeń.

4. Zasady rozgrywania regat.
Regaty będą rozegrane zgodnie z PRŻ ISAF edycja 2009-2012 oraz wytycznymi PZŻ, PSŻD i Instrukcją Żeglugi. Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek zostaną rozegrane w kategorii U20 (do 20 lat) i U17 (do 17 lat),
Mistrzostwa Polski Masters zostaną rozegrane w kategorii powyżej 35 lat i powyżej 45 lat.

Uwaga: maksymalna pow.żagla dla U20 - 11m2,
maksymalna pow.żagla dla U17 - 10m2.

Szczegółowe zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji Żeglugi, która będzie udostępniona zawodnikom na oficjalnej Tablicy Informacyjnej Regat, nie później niż do godz. 11:30 dnia pierwszego.

Wszelkie zmiany Instrukcji Żeglugi będą podane komunikatem pisemnym na oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 19.00 dnia poprzedniego.

5. Bezpieczeństwo.
W wypadku decyzji SG o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności 4 kg., pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.
Wszyscy zawodnicy w kategorii Junior muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności 4 kg, pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.

6. Odpowiedzialność.
Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie startują na odpowiedzialność swoich rodziców lub prawnych opiekunów potwierdzoną pisemna zgodą.
PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą się przytrafić osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

7. Rejestracja desek i żagli:
Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Course i Slalom. Lista powinna zawierać:
nazwę firmy, model i numer fabryczny deski
nazwy firm, modele oraz powierzchnie 2 żagli.
W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu zostanie on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę.
Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana, co najmniej dyskwalifikacją DNE.

8. Ubezpieczenie.
Uczestnicy regat muszą posiadać ubezpieczenie OC i licencję PZŻ.

9. Zgłoszenie do regat.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Regat w pierwszym dniu regat 
 w godz. 9.00 – 11.00.

10. Wpisowe
Wysokość wpisowego: 100 zł, 80 zł dla Juniorów.
Opłaty wpisowego dokonywać można w Biurze Regat przed imprezą.

11. Nagrody

12. Program regat:
I DZIEŃ
09.00 - 11.00 przyjmowanie zgłoszeń
11:30 otwarcie regat i skippers meeting
12.30 start do I wyścigu

II DZIEŃ
10.00 – skippers meeting
10.30 - start

III DZIEŃ
10.00 – skippers meeting
10.30 – start

IV DZIEŃ
10.00 - skippers meeting
10.30 - start
16.30 - zakończenie regat.
Podobne artykuły:

Wasze komentarze

Katalog sprzętu

HOT

Spoty

Planujesz wyjazd na deskę? W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.