Krzysiek 2018-06-21 10:32, Krzysiek

ŻNIN SLALOM 2018 - zawiadomienie o regatach


ZAWIADOMIENIE O REGATACH
WINDSURFINGOWYCH W SLALOMIE NA PROGNOZĘ POGODY

„ŻNIN SLALOM 2018”1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty rozegrane zostaną w dniu 23.06.2018 r. na prognozę pogody na Dużym Jeziorze Żnińskim. Baza regat na ul.Wilczkowskiej. Start do pierwszego wyścigu regat o godzinie 10:30.Regaty rozegrane zostaną w cyklu jednodniowym. W dniu 22.06.2018r. przeprowadzimy trening od godz.12.00.

2. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest stowarzyszenie Windsurfing Team Żnin przy wsparciu Burmistrza Żnina
Sponsorzy:
„Arche”
Zakład Kamieniarski – Zdrojewski
„STAPAR” - Świat Chemii
Easy-surfshop.pl
OPTYK-POL
Partnerzy medialni:
Radio Żnin

3. BIURO REGAT
Biuro regat mieścić się będzie przy ul.Wilczkowskiej

4. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi” w przepisach PWA.

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT
. Zgłoszenia ostatecznie przyjmowane będą w biurze regat w dniu regat w godz. od 8:00 do 10:00
. Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
Dla zawodników:
dowód wpłaty wpisowego do regat
ubezpieczenie OC (zalecane jest posiadanie ubezpieczenia dla sportowców PZU – kod 57) , możliwosć wykupienia ubezpieczenia na miejscu w biurze regat.

6. WYMAGANIA DLA ZAWODNIKÓW
Opłata wpisowa do regat dla zawodników wynosi: Senior - 50zł, Junior - 40zł

7. PROGRAM REGAT
8:00-10:00 - zapisy uczestników regat
10:30 - pierwszy możliwy start
13:00 - posiłek dla zawodników
14:00 - dalsze możliwe starty
17:00 - zakończenie regat, dekoracja i nagradzanie zawodników,
Najlepsza trójka zawodników nagrody pieniężne.

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie przedstawiona i wywieszona w dniu regat w biurze regat podczas przyjmowania zgłoszeń.

9. POMIARY KONTROLNE
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi dokonane zostaną podczas regat.

10. PUNKTACJA
Przewiduje się rozegranie 10 wyścigów slalomu

11. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

12. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własna odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

14. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie uczestnicy regat organizują oraz opłacają we własnym zakresie. W ramach opłaty wpisowego uczestnicy otrzymują jednodaniowy obiad oraz poczęstunek w czasie trwania imprezy.

15. INFORMACJE DODATKOWE
Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z centralnego rejestru jachtów klasowych.

KONTAKT:
lestertrans@o2.pl
telefon: 601 793930
Podobne artykuły:

Wasze komentarze

Katalog sprzętu

HOT

Spoty

Planujesz wyjazd na deskę? W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.