2004-10-18 11:26, ~Leszek Gadacz

Wiatr
Ogólna definicja mówi, że wiatr to poziomy ruch mas powietrza wynikający z różnicy ciśnień atmosferycznych na tej samej wysokości w danym obszarze. Cechami charakteryzującymi ten ruch są: prędkość i kierunek.

Prędkość wiatru może być określana w różnych jednostkach: km/h, m/s, węzłach (czyli milach morskich na godzinę - 1852m/h) i wg. skali Beauforta. W naszym kraju, w żeglarstwie najczęściej używa się tej ostatniej.

Kierunek wiatru oznaczamy według stron świata, określając skąd wieje (np. jeżeli powietrze przemieszcza się z północnego wschodu na południowy zachód mówimy o wietrze północno-wschodnim).

Warto wiedzieć, że kierunek wiatru nigdy nie jest stały. Mimo, że może nam wydawać się, iż wieje cały czas z tej samej strony to jednak podlega on mniej lub bardziej regularnym zmianom. Prawie zawsze występują tak zwane zmiany oscylacyjne, czyli skręty wiatru w regularnych odstępach czasowych (kilku lub kilkunastominutowych) o zbliżony kąt (kilku do kilkunastu stopni) w obie strony od zasadniczego kierunku. Wykorzystanie tych zmian może nam ułatwić żeglugę i pozwolić pływać z większą prędkością Zmiana halsu w rytm odkrętek pozwoli nam pływać cały czas pełniejszym kursem względem wiatru, lub jeżeli zależy nam na poruszaniu się pod wiatr – ostrzej, tak jak to widać na rysunku poniżej.
Deska pozostawiająca niebieski ślad płynęła cały czas półwiatrem nie zmieniając halsu. Po trzech zmianach kierunku wiatru znalazła się na tej samej wysokości w jakiej rozpoczęła żeglugę.

Deska czerwona też cały czas utrzymywała kurs półwiatrowy, jednak rozpoczęła żeglugę na lewym halsie, kiedy wiał wiatr z kierunku preferującego prawy hals, następnie przy zmianie kierunku wiatru do poz. 2 wykonała zwrot (co nie miało wpływu na jej wysokość względem wiatru), ale niestety utrzymywała nadal ten hals kiedy wiatr zmienił kierunek do poz. 3, co jak widać było dla niej niekorzystne. W wyniku swoich manewrów znalazła się zdecydowanie poniżej punktu z którego rozpoczynała żeglugę.

Deska zielona we właściwy sposób wykorzystała zmiany kierunku wiatru. Również cały czas płynęła półwiatrem, lecz rozpoczęła na prawym halsie, kiedy wiatr osiągnął swoje skrajne prawe położenie (poz. 1), następnie wykonała zwrot i gdy wiatr wiał z poz. 2, płynęła lewym halsem, pozostając na nim kiedy kierunek wiatru przeszedł do poz. 3. Ten sposób manewrowania umożliwił jej zdobyć wysokość mimo że cały czas poruszała się kursem półwiatrowym.

Tak jak mówiłem wcześniej zmiany oscylacyjne powtarzają się w regularnych odcinkach czasowych. Jeżeli będziemy je wykorzystywać zmieniając hals we właściwych momentach, znacznie ułatwimy sobie pływanie. Dlatego też warto przed zejściem na wodę przez chwilę poobserwować akwen i zorientować się w jakich odstępach i w jakich kierunkach następują odchylenia wiatru. Gdy już jesteśmy na wodzie można zorientować się w zmianach kierunku obserwując na danym kursie stałe elementy w linii brzegowej. Jeżeli widzimy, że utrzymanie na nie kursu wymaga ostrzejszej żeglugi niż chwilę wcześniej, oznacza to że przyszła odkrętka niekorzystna i należy zmienić hals. Gdy natomiast żeglujemy na dany obiekt tym samym kursem lub pełniejszym, znaczy to, że jesteśmy na właściwym halsie.

O kolejnych czynnikach wpływających na zmiany kierunku wiatru powiemy sobie w następnym odcinku.

Podobne artykuły:

Wasze komentarze

Katalog sprzętu

HOT

Spoty

Planujesz wyjazd na deskę? W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.