2002-03-27 11:39, ~Justyna Frączek, justynaf@hotsports.pl

Co warto wiedzieć o VDWS...


Organizacja VDWS powstała w 1974 roku w Niemczech i zrzeszającą obecnie ok. 350 szkół z 29-krajów. Na terenie Niemiec jest ich aż 165, poza granicami 170. W Polsce jest na razie tylko dziewięć szkół, które nawiązały współprace z VDWS: JOT 2, FUN WIND, BO SPORT, BOARD&SAIL, FUNBOARD 2, FUN SURF, SPORT HOLIDAY, BOARD SCHOOL, SURF MAGIC.

To, co wyróżnia szkoły wchodzące w skład VDWS-u to szkolenie według takiego samego programu bez względu na kraj, w którym szkoła się znajduje.

Głównym celem organizacji jest kształcenie instruktorów windsurfingu i katamaringu oraz pomoc w ich pracy. Ponad to VDWS prowadzi działania w zakresie:
-> Regularne dokształcanie i spotkania informacyjne
-> Konferencje właścicieli i prowadzących szkół
-> Aktualne materiały pomocnicze
-> Wyposażanie w materiały reklamowe
-> Udzielanie pomocy w sprawach prawnych i organizacyjnych
-> Giełda pracy
-> Aktualne informacje branżowe w czasopiśmie "VDWS NEWS"

Wszystko dobrze, ale co my z tego mamy?

Otóż szkoły zrzeszone w VDWS mogą wydawać deskarzom patenty świadczące o ich umiejętnościach. Aby go zdobyć trzeba potwierdzić swoje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pływania. Przykładowy egzamin na najniższy stopień jest prosty - halsówka do danego punktu przy wietrze 1-3 Beauforta oraz test z wiedzy o zachowaniu się na wodzie. Posiadanie takiego patentu jest pomocne, zwłaszcza, jeśli wybieramy się za granicę. Patent uprawnia nas do wypożyczania sprzętu (deski, żaglówki), często ze zniżką. Można też, za dodatkową opłatą (60 zł), otrzymać bardziej praktyczną, plastikową wersję patentu.

Jak to wygląda w praktyce: w mojej karierze pływałam w kilku stacjach i tylko nad Gardą spotkałem się z pytaniem czy mam jakiś patent z VDWS. Jego brak nie przeszkodził mi w wypożyczeniu sprzętu, chociaż pytano mnie o moje umiejętności. Z informacji od znajomych wiem, że o takie patenty pytano również na stacjach w Grecji.

Jak wspomnieliśmy VDWS kształci instruktorów, którzy ze swojej pasji chcą uczynić zawód. Organizacja proponuje system kształcenia instruktorom windsurfingu, żeglarstwa, kitesurfingu lub katamaranów. Szkolenie dla instruktorów trwa 10 dni, mogą w nim uczestniczyć osoby pływające na desce wypornościowej w warunkach do 5B, którzy ukończyli 18 rok życia. W ubiegłym roku po raz pierwszy takie szkolenie odbyło się w Polsce. Koszt takiego kursu wynosił 1780 ZL. Przyszły instruktor musi odbyć 100-godzinną praktykę w jednej z licencjonowanych szkół VDWS. Po pomyślnie zakończonym kursie i praktykach można podjąć pracę w licencjonowanej szkole VDWS lub szkolić się dalej i zdobywać kolejne uprawnienia instruktorskie.


Przegląd licencji instruktorskich oferowanych przez organizację;

-> I Wndsurfer- uprawnia do szkolenia windsurfingu w szkołach VDWS, przeprowadzania egzaminów na patent i ich wystawianie,
-> Ia Funboard - Przeprowadzanie kwalifikowanego szkolenia krótkodeskowego w zróżnicowanych warunkach geograficznych i pogodowych,
-> II Katamaran -Uprawnia do szkolenia katamaranu w szkołach VDWS, przeprowadzania egzaminów na patent windsurfingowy VDWS i ich wystawianie,
-> III Żeglarski- Uprawnia do szkolenia żeglarstwa w szkołach VDWS, przeprowadzania egzaminów na patent windsurfingowy VDWS i ich wystawianie,
-> IV Instruktor Kite'a- Uprawnia do szkolenia kitesurfingu w szkołach VDWS, przeprowadzania egzaminów na patent windsurfingowy VDWS i ich wystawianie,
-> V Dokształcenie seminaryjne- Uprawnia do prowadzenia praktyk i opieki nad praktykantami w szkołach VDWS,
-> VI Licencja prowadzącego szkołę- Uprawnia do samodzielnego prowadzenia i zameldowania własnej szkoły VDWS
-> VII Instruktor wykładowca.

Wymogi do stopni I, II, III, :

-> Patent motorowodny,
-> Dowód uczestnictwa w min 16 godz. kursie pierwszej pomocy,
-> Patent ratownika młodszego,
-> Zaświadczenie o niekaralności,
-> Zaświadczenie o odbyciu min 100 godz. praktyk instruktorskich w jednej z dopuszczonych do tego szkół VDWS

Więcej informacji : www.vdws.de oraz www.vdws.pl

VDVS ma już swoją siedzibę w Polsce (tymczasowo w szkole JOT-2). Podajemy dokładny adres:

VDWS Polska,
ul. Waszyngtona 12/14 m 30,
03-910 Warszawa
tel.+48(22)6174415
fax. +48(22)6163942
e-mail: info@vdws.pl

Wasze komentarze

Katalog sprzętu

HOT

Spoty

Planujesz wyjazd na deskę? W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.