2002-04-24 14:54, ~Piotr Golba piotr.golba@vdws.pl

Jak zostać instruktorem VDWS


Kurs instruktorski VDWS prowadzony jest w większej części w formie warsztatów, podczas których najbardziej aktywni są uczestnicy a nie prowadzący zajęcia. Instruktorzy wykładowcy w przeważającej części pełnią tylko rolę moderatorów zmuszając tym samym kandydatów na instruktorów do twórczej pracy i szukania rozwiązań. Wszelkie błędy popełniane przez kursantów omawiane są na bieżąco na konkretnych przykładach. Uzupełnieniem zajęć warsztatowych są wykłady. Od kandydatów nie jest wymagane posiadanie doświadczenia pedagogicznego. Podczas kursu uczestnicy poznają metodyczne i pedagogiczne narzędzia, które pozwolą im w przyszłości przeprowadzić prawidłowe zajęcia na wysokim poziomie. Kursy VDWS przygotowują do prowadzenia zajęć w różnych warunkach, z różnymi grupami (wiek, liczebność), na różnych akwenach, w różnych formułach organizacyjnych i z różnymi klientami.

Tematy i zagadnienia realizowane podczas kursu:

· Czynności ruchowe w windsurfingu – opis i słownictwo.
· Postępowanie instruktora podczas analizy i korygowania błędów.
· Nauka czynności ruchowych.
· Technika żeglowania na desce – opanowanie deski i pędnika.
· Planowanie zajęć – wprowadzenie.
· Planowanie zajęć z grupą początkujących.
· Wprowadzenie do prowadzenia zajęć praktycznych.
· Ochrona środowiska.
· Meteorologia – podstawy.
· Sprzęt używany w windsurfingu.
· Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia podczas zajęć.
· Zajęcia prowadzone z dziećmi.
· Formy zabawowe prowadzenia zajęć.
· Wizerunek zawodowy instruktora windsurfingu.
· Organizacja pracy szkoły sportów wodnych.Wymagania na stopień Instruktora Windsurfingu VDWS:Warunki, które trzeba spełnić:

· ukończone 18 lat
· Patent motorowodny,
· Dowód uczestnictwa w min 16 godz. kursie pierwszej pomocy PCK,
· Kartę pływacką lub patent ratownika.
· Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wzięcia udziału w kursie,
· Zaświadczenie o odbyciu min 100 godz. (21 dni) praktyk instruktorskich w jednej z dopuszczonych do tego szkół VDWS w kraju lub na świecie.

UWAGA:
Jeśli kandydat nie posiada patentu motorowodnego wystarczy zaświadczenie ze szkoły, w której będzie odbywał praktyki mówiące o tym, że potrafi posługiwać się łodzią motorową (wydawane jest bezpłatnie).


Wymagane umiejętności:

· Wykonywanie podstawowych manewrów na długiej desce mieczowej (startowanie, ostrzenie, odpadanie, prawidłowa jazda na desce, zwroty) przy sile wiatru 4-6Bft.
· Opanowanie manewrów na długiej desce mieczowej pozwalających zdać egzamin praktyczny.

UWAGA: Manewry te będą doskonalone w czasie kursu.


Egzaminy, które należy zdać podczas kursu:

Praktyczny 1
- Pokonanie na wodzie toru długości 40 m i szerokości 5 m ustawionego na półwiatr i oznaczonego bojkami w 5-ciu przejazdach : jazda slalomem (ostrzenie, odpadanie), jazda z żaglem ustawionym rogiem szotowym do przodu, jazda na zawietrznej stronie żagla, jazda rufą do przodu, obroty deską w miejscu o 360 stopni w lewo i w prawo.
- Każdy przejazd wykonywany jest na prawym i lewym halsie.
- Do zaliczenia wystarczy prawidłowo wykonać ten przejazd na jednym z halsów.

Praktyczny 2
- Wykonanie 4 pełnych okrążeń boi w lewo a następnie 4 okrążeń w prawo (sztag/rufa) w wyznaczonym czasie max.240 sekund.
- Start z wody na prawym i na lewym halsie w wyznaczonym czasie max. 300 sekund.

Metodyczny
– Zaliczany podczas prowadzenia zajęć z grupą początkujących kursantów.
– Demonstrowanie technik postawowych na wodzie i na lądzie wraz z komendami.

Teoretyczny
– W formie pisemnej lub ustnej 20 - 30 minutowy egzamin obejmujący tematy realizowane na kursie.


UWAGA: W przypadku, gdy kandydat nie zaliczy któregoś egzaminu istnieje możliwość zaliczenia go w innym terminie, który ustalany jest między kandydatem a Instruktorem Wykładowcą. Wiąże się to z dodatkową opłatą.

Mile widziane predyspozycje i umiejętności:

· Dobry kontakt z ludźmi.
· Chęć pracy dydaktycznej.
· Znajomość na poziomie komunikacyjnym języków obcych a w szczególności jęz. angielskiego lub niemieckiego pomoże w pełni wykorzystać zdobyte uprawnienia.

Wasze komentarze

Katalog sprzętu

HOT

Spoty

Planujesz wyjazd na deskę? W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.