2002-05-10 11:10, ~Piotr Golba piotr.golba@vdws.pl

Jesteś instruktorem VDWS, co dalej?
Co dalej po pomyślnym zakończeniu kursu VDWS:Praktyki instruktorskie:

Po odbyciu 10-cio dniowego kursu i pomyślnym zdaniu wszystkich egzaminów żeby dostać licencję instruktorską do ręki należy jeszcze odbyć 21 dniową (100 godzin) praktykę w jednej ze wskazanych szkół. Do wyboru kandydat ma
wiele szkół na całym świecie (w informatorze o szkołach mają one specjalne oznaczenia – literę „P”) oraz 3 szkoły w Polsce: JOT2 w Dąbkach, FUNBOARD 2 i BO-SPORT nad Zatoką Pucką.
Chęć odbycia praktyki zgłasza się wybranej szkole mailem, faxem lub telefonicznie i jeśli szkoła ma zapotrzebowanie na praktykantów to nic nie stoi na przeszkodzie, by ją tam odbyć.

Praktyki są bardzo istotną częścią szkolenia instruktorskiego. VDWS podchodzi do przygotowania przyszłych instruktorów do pracy w sposób bardzo praktyczny.

Na kursie kandydat na instruktora poznaje różne metody szkolenia, zdobywa wiedzę warsztatową ale tak naprawdę poligonem doświadczalnym, który ostatecznie przygotuje go do pracy jest czas spędzony na praktyce w prawdziwej szkole, z prawdziwymi kursantami w prawdziwym wirze urlopowym.
Zwykle praca praktykanta opłacana jest dużo niżej niż instruktora z licencją a bywa i tak, że praktykant nie dostaje wynagrodzenia ale może liczyć na pokrycie kosztów zakwaterowania lub zniżek w wyżywieniu. Sprawy finansowe zwykle ustalane są przed rozpoczęciem praktyki. To gdzie kandydat na instruktora zdecyduje się odbywać praktykę zależy od niego samego i od tego jak sprawnie posługuje się językami obcymi. Jedna rzecz jest pewna – od praktykanta nigdy nie będzie się wymagało tyle ile od licencjonowanego instruktora. Praktyka jest po to, by w dalszym ciągu się uczyć.

Poszukiwanie pracy:

Licencje instruktorskie VDWS są honorowane na całym świecie w szkołach należących do Zrzeszenia (obecnie ponad 450 szkół w 30 krajach) i nie tylko w nich. VDWS nie jest jedyną organizacją zajmującą się szkoleniami instruktorskimi na świecie ale niewątpliwie jest największą. System szkolenia Zrzeszenia jest powszechnie znany na świecie i otwiera także drzwi do wielu innych szkół. W Polsce z formalnego punktu widzenia instruktor powinien mieć jeszcze polskie uprawnienia instruktorskie.

W naszym kraju powstaje z roku na rok coraz więcej doskonale funkcjonujących szkół windsurfingu a coraz częściej są to właściwie duże centra sportów wodnych oferujące swoim klientom także szkolenia katamaranowe czy kitesurfingowe. Mniej popularne jest przynajmniej na razie w Polsce szkolenie na małych żaglówkach plażowych „jolkach”.
Szkoły potrzebują i będą w coraz większym stopniu potrzebowały fachowej, wysoko kwalifikowanej kadry instruktorskiej.
Pracy można także poszukać za granicą. Oferty pracy są dostępne na stronach www.vdws.de

Jest ich bardzo wiele szczególnie przed sezonem uznawanym w Europie za sezon letni czyli od maja do września ale nie brakuje także ofert pracy pod palmami w czasie gdy u nas jest zimno. Jeśli instruktor wyrazi chęć związania się dłuższym kontraktem 4-6 miesięcznym wówczas zwykle zwracane są mu koszty przejazdu / przelotu. Najczęściej strona zatrudniająca pokrywa także koszty zakwaterowania czasem wyżywienia, ale te sprawy podlegają indywidualnym ustaleniom przed podjęciem pracy. Oferty pracy skierowane są wyłącznie do członków VDWS.

Weryfikacja uprawnień instruktorskich:

Bardzo charakterystyczną cechą drogi zawodowej w VDWS jest konieczność stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia się. Jeśli ktoś zakłada, że chce popracować max. 3 lata jako instruktor VDWS to w zasadzie wystarczy mu jedna licencja np. windsurfingowa. Jednak jeśli ktoś ma zamiar ze swojej pasji uczynić źródło dochodów na dłużej to powinien się liczyć z tym, że po 3 latach poproszony zostanie o uaktualnienie swoich uprawnień. Można wtedy zrobić licencję w innej dyscyplinie np. katamaranową lub kitową biorąc udział w 8-10 dniowym kursie lub wziąć udział w 3-4 dniowym seminarium doszkalającym. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, gdy instruktor po ukończonym kursie chowa licencję do szuflady na kilka lat a po ich upływie nagle postanawia wykonywać ten zawód. W międzyczasie wiele spraw uległo zmianie i jego wiedza sporo zakurzona może nie wystarczyć by sprostać wymaganiom nowoczesnego szkolenia.

Instruktor, który jest posiadaczem 2 różnych licencji np. windsurfingowej i katamaranowej otrzymuje automatycznie tytuł instruktora sportów wodnych i tym samym jego szansę na zatrudnienie w dobrej szkole znacznie rosną. Każdy kto zdobędzie już licencję jest zobowiązany do uiszczania składki członkowskiej w wysokości 51 Euro rocznie.

Wasze komentarze

Katalog sprzętu

HOT

Spoty

Planujesz wyjazd na deskę? W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.