Krzysiek 2017-07-24 15:02, Krzysiek

Zaproszenie na regaty Oakley Cup


Na akwenie Szkoły Zdrowia odbędą się długo wyczekiwane amatorskie regaty z cyklu Oakley Cup. Zapraszamy serdecznie, a tym serdeczniej gdyż na chwilę obecną Neptun zapowiada wyśmienitą, regatową pogodę, a sponsor sowite nagrody! Zatem do zobaczenia 28.07.2017

Zawiadomienie o regatach
OAKLEY CUP
COOLPACK CUP

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT

Regaty rozegrane zostaną w dniu 29.07.2016r.
Baza Szkoły Zdrowia Jastarnia Polna 5
Regaty rozegrane zostaną na Zatoce Puckiej

2. ORGANIZATORZY I PARTNERZY
  • SZKOŁA ZDROWIA
  • OAKLEY
  • COOL PACK
3. BIURO REGAT
Biuro Regat mieścić się będzie na terenie bazy Szkoły Zdrowia

4. PRZEPISY SPRZĘT

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych PWA
Żagle do 10m2 deski do szerokości 85cm. Organizator dopuszcza stosowanie desek mieczowych.

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT

Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Regat w dniu 29.07.2016 r. w godz.
od 08:30 do 10:30 dla seniorów w ramach OAKLEY CUP
od 10:30 do 12:30 dla juniorów w ramach COOLPACK CUP
Opłata wpisowa do regat dla zawodników:
Masters / Senior – 50 pln (senior urodzeni w 2002 i starsi)
Juniorzy – 50 pln (junior urodzeni w 2003r i młodsi)

6. PROGRAM REGAT

Piątek – 29.07.2017r.
OAKLEY CUP dla seniorów
08:30 – 10:30 – Rejestracja zawodników.
11:00 – odprawa zawodników
Godziny startu do pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
COOLPACK CUP dla juniorów
10:30 – 12:30 – Rejestracja zawodników.
13:30 – odprawa zawodników 
Godziny startu do pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego 

7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Będzie przedstawiona w dniu 29.07.2017r. w biurze regat podczas przyjmowania
zgłoszeń.

8. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego
wizerunku przez organizatorów i sponsorów w postaci zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat, oraz w materiałach firmowanych przez organizatora i sponsorów.

9. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z
czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego sprzęt wynikającą z udziału w regatach.

10. INFORMACJE DODATKOWE

Akwen szkoleniowy Szkoły Zdrowia jest akwenem płytkim, organizator zaleca stosowanie odpowiedniego sprzętu w tym stateczników tzw. antygrasów

http://szkolazdrowia.pl
Podobne artykuły:

Wasze komentarze

Katalog sprzętu

HOT

Spoty

Planujesz wyjazd na deskę? W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.