Krzysiek 2017-05-01 09:25, Krzysiek

„PUCHAR ŻNINA 2017” - start 02.05!


ZAWIADOMIENIE O REGATACH WINDSURFINGOWYCH W SLALOMIE NA PROGNOZĘ POGODY

„PUCHAR ŻNINA 2017” - REGATY KU PAMIĘCI DARKA ADAMCZAKA
1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty rozegrane zostaną w dniu 02.05.2017 r. na prognozę pogody na Dużym Jeziorze Żnińskim. Baza regat na przystani żeglarskiej na terenie Cukrowni Żnin. Start do pierwszego wyścigu regat o godzinie 10:30. Ostateczna decyzja o rozegraniu regat podana zostanie najpóźniej w niedzielę do godziny 19:00. Regaty rozegrane zostaną w cyklu jednodniowym. W dniu 01.05.2017r. przeprowadzimy trening.
2. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest stowarzyszenie Windsurfing Team Żnin
Sponsorzy:
„Arche”
Zakład Kamieniarski – Zdrojewski
„STAPAR” - Świat Chemii
Easy-surfshop.pl
Partnerzy medialni:
Radio Żnin
3. BIURO REGAT
Biuro regat mieścić się będzie w bazie żeglarskiej na terenie Cukrownia Żnin)
4. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi” w przepisach PWA.
5. ZGŁOSZENIA DO REGAT
. Zgłoszenia ostatecznie przyjmowane będą w biurze regat w dniu regat w godz. od 8:00 do 10:00
. Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
Dla zawodników:
dowód wpłaty wpisowego do regat
ubezpieczenie OC (zalecane jest posiadanie trzydniowego ubezpieczenia dla sportowców PZU – kod 57) , możliwosć wykupienia ubezpieczenia na miejscu w biurze regat.
6. WYMAGANIA DLA ZAWODNIKÓW
Opłata wpisowa do regat dla zawodników wynosi: Senior - 50zł, Junior - 40zł
7. PROGRAM REGAT
8:00-9:30 - zapisy uczestników regat
10:00 - pierwszy możliwy start
13:00 - posiłek dla zawodników
14:00 - dalsze możliwe starty
17:00 - zakończenie regat, dekoracja i nagradzanie zawodników
8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie przedstawiona i wywieszona w dniu regat w biurze regat podczas przyjmowania zgłoszeń.
9. POMIARY KONTROLNE
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi dokonane zostaną podczas regat.
10. PUNKTACJA
Przewiduje się rozegranie 7 wyścigów slalomu
11. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
12. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własna odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
14. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie uczestnicy regat organizują oraz opłacają we własnym zakresie. W ramach opłaty wpisowego uczestnicy otrzymują jednodaniowy obiad oraz poczęstunek w czasie trwania imprezy.
15. INFORMACJE DODATKOWE
Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z centralnego rejestru jachtów klasowych.
KONTAKT:
lestertrans@o2.pl
telefon: 601 793930
 
Podobne artykuły:

Wasze komentarze

Katalog sprzętu

HOT

Spoty

Planujesz wyjazd na deskę? W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.