Krzysiek 2016-05-30 15:31, Krzysiek

Zawiadomienie o LOTTO Windsurfing Cup Nieporęt


Zawiadomienie o regatach
LOTTO WINDSURFING CUP – Nieporęt
Puchar Polski FW, SL, SUP1. TERMIN I MIEJSCE REGAT

• Regaty rozegrane zostaną w dniach 3-5.06.2016r.
Baza Lsurf, Port Nieporęt
Regaty rozegrane zostaną na Zalewie Zegrzyńskim

2. ORGANIZATORZY I PARTNERZY

Namaxa
Lsurf
PSW
MOS „Dwójka”

3. BIURO REGAT
Biuro Regat mieścić się będzie na terenie szkoły Lsurf.

4. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych
Żeglarstwa ISAF.

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT
Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Regat w dniu 3.06.2016 r. w godz.
od 10:00 do 12:00
Do zgłoszenia wymagane jest:
• dowód wpłaty wpisowego do regat;
• aktualne badanie lekarza sportowego;
• licencja sportowa
• ubezpieczenie OC;
Opłata wpisowa do regat dla zawodników:
Masters / Senior – 150 pln
Juniorzy / kobiety – 100 pln

7. PROGRAM REGAT
Dzień Pierwszy (piątek) – 3.06.2016r.
10:00 .– 12:00 – Rejestracja zawodników.
12:00 – odprawa zawodników
Godziny startu do pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Dzień Drugi (sobota) – 4.06.2016r.
10:00 – Odprawa zawodników
Godziny startu do pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Dzień Trzeci (niedziela) – 5.06.2016r.
10:00 – Odprawa zawodników
Godziny startu do pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Ostatni możliwy start:
– jeżeli regaty są rozegrane – do godziny 16:00
– jeżeli regat nie rozegrano – do godziny 19:00

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Będzie przedstawiona w dniu 3.06.2016r. w biurze regat podczas przyjmowania
zgłoszeń.

9. POMIARY KONTROLNE
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami
regatowymi i klasowymi dokonane zostaną podczas regat.
Wyścigi SUP rozgrywane będą w dniu z najmniejszą siłą wiatru.
Zawodnicy nie posiadający desek SUP otrzymają je nieodpłatnie do wzięcia udziału w
wyścigach.

10. PUNKTACJA i DYSCYPLINY

Nie przewiduje się ograniczenia ilości wyścigów FW, SL i SUP. Przy rozegraniu 1 wyścigu
FW lub SL regaty zostaną uznane za ważne. Minimum 2 wyścigi konstytuują zawody SUP.
Planuje się wyróżnić kategorie Mężczyzn, Kobiet, Juniorów U20, Mastersów, Grand
Mastersów. Pula nagród pieniężnych 7700zł netto.

11. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

12. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego
wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w
czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z
czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht
wynikającą z udziału w regatach.

14. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Zakwaterowanie oraz wyżywienie Uczestnicy regat zapewniają sobie we własnym zakresie.
Hotel 500, Warszawska 31a, Zegrze Południowe, tel. 22 774 66 66
Villa Malibu, Warszawska 43, Zegrze Południowe, tel. 22 767 90 22

15. INFORMACJE DODATKOWE

Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z
posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych.
Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia naklejek sponsorów zawodów po obu
stronach żagla nad bomem i noszenia koszulek reklamowych podczas wszystkich wyścigów
i zakończenia regat.

Kontakt do organizatora / Biuro Regat:
wojtek@namaxa.com tel. 602200700 

www.psw.org.pl
Podobne artykuły:

Wasze komentarze

Katalog sprzętu

HOT

Spoty

Planujesz wyjazd na deskę? W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.