Krzysiek 2015-08-11 09:52, Krzysiek

VIII Mistrzostwa Polski Instruktorów PSW
Data
: 29-30.08.2015r.

Miejsce: Chałupy, kemping SOLAR baza WTS DESKI

Organizator: WTS DESKI tel. 693 334 060, Komisja Szkolenia PSW

Kategorie:

Instruktor PSW (mężczyźni): slalom+technika
Instruktor PSW (kobiety): slalom+technika
Freestyle (kobiety + mężczyźni)
SUP (kobiety)
SUP (mężczyźni)
Open* (kobiety + mężczyźni) : slalom + technika
*Kategoria open dla wszystkich instruktorów posiadających polskie uprawnienia do wykonywania zawodu i dla kadetów kursów instruktorskich w roku 2015r.

PROGRAM ZAWODÓW:
Sobota 29.08.2015
9:30 – 10:30 – zapisy w biurze regat baza WTS DESKI
10:30 – 11:00 – skippers meeting
11:30 – 14:00 – straty slalom lub technika zależne od warunków
14:00 – 15:30 – przerwa na lunch
16:00 – 18:00 – freestyle – regulamin I zasady podane w dzień imprezy przez organizatora WTS Deski
19:30 – … – grillowanie do rana

Niedziala 30.08.2015
9:00 – 09:30 – skippers meeting
9:30 – 12:00 – straty slalom lub technika zależne od warunków
12:00 – 13:00 – przerwa na lunch
13:00 – 14:30 – SUP Race – regulamin I zasady podane w dzień imprezy przez organizatora WTS Deski
15:00– … – dekoracja Mistrzów

WPISOWE: 50 zł

info: komisjaszkolenia@o2.pl , +48 601 15 82 67 Adam Kaczmarek Wiceprezes ds. Szkolenia PSW

Marcin Bocian – organizator +48 693 334 060

1. Założenia i cele

Zawody powinny stanowić element doskonalenia zawo­dowego szkoleniowców windsurfingu ale również zawierać akcenty integracji i współpracy środowiska.

2. Organizator

Licencjonowana Szkoła Windsurfingu, WTS DESKI I KS PSW

3.Termin i miejsce

29-30.08.2015r.
Akwen Zatoki Puckiej, Chałupy , Solar, WTS Deski

4. Konkurencje:

Racing
Trasa i forma regat zależna od warunków panujących na akwenie:
siła wiatru do 14 węzłów:
Klasa monotypowa – deska monotypowa (zapewnia organizator), dowolna wielkość żagla do 5.5 m2
-siła wiatru powyżej 14 węzłów Slalom – dowolna deska do 85 cm szerokości, dowolna wielkość żagla do 10.0

ostateczną decyzję co do formuły podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu z Komisją Szkolenia
Technika
zwrot na wiatr (w zależności od warunków: wypornościowy lub ślizgowy)
zwrot z wiatrem (w zależności od warunków: wypornościowy lub ślizgowy)

Przypominamy, że wynik z techniki decyzduje o uzyskaniu uprawnień instruktorskich dla absolwentów kursów w sezonie 2015.

Wynik od 6,5 → 2 poziom IR

Wynik od 6,0 → 1 poziom IR

Wynik poniżej 6,0 → sesja poprawkowa 2016 – obowiązkowe uczesnictwo w kursie doszkoleniowym

O poziom 2 mogą się ubiegać osoby , które ukończyły kurs z wynikiem pozwalającym ubiegać sie o dany poziom.

Freestyle

Formuła zależna od warunków:
Słaby wiatr – Low wind freestyle (oceniany najlepszy manewr podczas 5 minutowego pokazu)
Silny wiatr – skok (oceniany najlepszy manewr podczas 5 minutowego pokazu)

*zapisy dodatkowe w biurze regat podczas skippers meetingu

SUP Race

Planuje się rozegranie wyścigów systemem pucharowym (losowanie ) oddzielnie dla kobiet I mężczyzn.

Sprzęt monotypowy – zapewnia orgnizator.

Eliminacje trasa krótka, finał SUP Race Maraton (6 najlepszych)

*zapisy dodatkowe w biurze regat podczas skippers meetingu

5.Zasady uczestnictwa

W zawodach mają prawo uczestniczyć instruktorzy PSW oraz absolwenci kursów instruktorskich organizowanych przez Licencjonowane Szkoły Windsurfingu . Do zawodów przystąpić mogą tylko w/w, posiadający AKTUALNE uprawnienia.
Uczestnicy zawodów dojeżdżają i mieszkają na własny koszt, startują na własne ryzyko.
Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać ubezpieczenia NW we własnym zakresie

6. Zgłoszenia

Zgłoszenia elektronicznie należy kierować do Komisji Szkolenia PSW, pod adresem
Komisji Szkolenia komisjaszkolenia@o2.pl z podaniem:
~ nazwisko i imię
data i miejsce urodzenia
~ adres zamieszkania z kodem pocztowym
~ telefon i email kontaktowy
nazwa posiadanych kwalifikacji, miejsce i termin ich uzyskania !
Instruktorzy PSW podają numer legitymacji instruktorskiej.

7.Punktacja

Na program zawodów składa się dwubój i dodatkowo freestyle super session:
technika – 2 ewolucje – rezultatem jest suma pkt. uzys­kanych za poszczególne ewolucje
racing – Punktacja wyścigu:
1 miejsce – 0,7 pkt., 2 miejsce – 2 pkt, 3 miejsce – 3 pkt.

Dodatowe konkurencje:
MPI freestyle
freestyle – 5-o minutowy pokaz – rezultatem jest suma pkt. uzyskanych za poszczególne konkurencje

MPI SUP Race

1 miejsce – 0,7 pkt., 2 miejsce – 2 pkt, 3 miejsce – 3 pkt.

Wygrywa zawodnik który otrzyma najmniejszą ilość pkt. Planowane jest rozegranie maksymalnie 8 wyścigów. Po 4 wyścigach najgorszy jest odrzucany, po 6 wyścigach 2 najgorsze rezultaty są odrzucane.
W zależności od liczby uczestników możliwe jest także podzielenie drogą losowania zawodników na grupy i rozegranie wyścigów systemem pucharowym.
Wynikiem dwuboju jest suma miejsc. W przypadku równej sumy miejsc, o kolejności decyduje lepszy rezultat w technice.
Obowiązuje podział zawodników na dwie grupy: kobiety i mężczyźni.

8.Nagrody

Nagrody zależne są od uzyskania sponsoringu. Nagrody otrzymują zwycięzcy grup w końcowej klasyfikacji. Dodatkowo losowanie nagród spośród wszystkich uczestników.
Zwycięscy dwuboju w każdej kategorii (kobiety i mężczyźni) przysługuje tytuł Mistrza Polski Instruktorów danego roku.
Dodatkowo, zostaje wyłoniona najlepsza szkoła windsurfingu, na podstawie rezultatu dwóch najlepszych zawodników.(wynik kobiet liczy się jako 50% wyniku mężczyzn)

9.Sędziowanie

Sędzią Głównym MPI jest Marcin Bocian.

10.Protesty

~ Protesty muszą być sygnalizowane natychmiast po zaist­nieniu sytuacji protestowej oraz przy przekraczaniu linii mety.
Protesty należy zgłaszać Komisji Sędziowskiej na piśmie w ciągu 15 minut od momentu ukończenia danego wyścigu, wnosząc opłatę w wysokości 200 zł.

11. Przepisy bezpieczeństwa

każdy startujący w regatach jest odpowiedzialny za stan techniczny swojego sprzętu windsurfingowego.
~ uczestnicy startują w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
~ w przypadku, gdy zawodnik naruszył prawo pierwszeństwa na wodzie zostanie zdyskwalifikowany w danym wyścigu.
~ w przypadku wiatru od 6B włącznie Sędzia Główny regat może nakazać używanie kamizelek asekuracyjnych.
~każdy uczestnik regat potrzebujący pomocy na wodzie zobowiązany jest do sygnalizowania tego ruchami kolistymi ramion.

12. Przepisy specjalne

~ w przypadku naruszenia kultury i ogólnie przyjętych zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie, każdy uczestnik może decyzją Sędziego Głównego zostać wykluczony z regat.
~ wszystkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny regat.
~ organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą się przytrafić osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsek­wencji udziału w regatach.

13. Inne

Organizacja zawodów bazuje na pracy społecznej.

Zakwaterowanie Uczestnicy regat zapewniają sobie we własnym zakresie.
Komisja Szkolenia zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

www.psw.org.pl
Podobne artykuły:

Wasze komentarze

Katalog sprzętu

HOT

Spoty

Planujesz wyjazd na deskę? W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.