Krzysiek 2013-08-11 10:43, Krzysiek

LOTTO EASY Surf Cup


ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Mistrzostwa Polski Juniorów i Mastersów w klasach Formula Windsurfing, Slalom. Regaty Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu posiadające licencję PZŻ

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty rozegrane zostaną w dniach 19-22.08.2013 r.
Kemping Chałupy 6, baza EASY Surf Center.
Regaty rozegrane zostaną po stronie Zatoki Puckiej.
Mapa dojazdu na www.easy-surfcenter.pl.
Start do pierwszego wyścigu regat w dniu 19.08.2013 r. o godz. 1300.

2. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest Polski Związek Żeglarski, Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu oraz Szkoła windsurfingu i kitesurfingu EASY Surf Center
2.1 PARTNERZY
- Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu
- Kemping Chałupy 6
2.2 PARTNERZY MEDIALNI
- Go2hel.pl

3. BIURO REGAT
Biuro Regat mieścić się będzie na terenie kempingu Chałupy 6, na terenie szkoły EASY Surf Center.

4. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF.

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT
5.1 Zgłoszeń należy dokonać, e-mailem na adres info@easy-surfcenter.pl w terminie do 12 sierpnia 2012 r. Zgłoszenie nadesłane po upływie powyższego terminu będą podlegały opłacie podwyższonej o 10 zł
5.2 Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w Biurze Regat w dniu 12.08.2012 r. w godz. od 930 do 1100 .
5.3 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
• dowód wpłaty wpisowego do regat;
• aktualne badanie lekarza sportowego;
• licencja sportowa
• ubezpieczenie OC;
• certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłoszonej deski windsurfingowej z ustalonym numerem klasowym;
• licencja PZŻ na reklamę indywidualną

6. WYMAGANIA DLA ZAWODNIKÓW
W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
Opłata wpisowa do regat dla zawodników:
• Masters - 150 pln
• Juniorzy – 80 pln

7. PROGRAM REGAT
Dzień Pierwszy (Poniedziałek) – 19.08.2013r.
9:00 .– 11:00 – Rejestracja i odprawa zawodników
Godziny startu do pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Dzień Drugi (Wtorek) – 20.08.2013r.
10:00 – Odprawa zawodników
Godziny startu do pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Impreza integracyjna przy grillu w bazie EASY Surf Center

Dzień Trzeci (Środa) – 21.08.2013r.
10:00 – Odprawa zawodników
Godziny startu do pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Dzień Czwarty (Czwartek) – 22.08.2013r.
10:00 – Odprawa zawodników
Godziny startu do pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Ostatni możliwy start:
- jeżeli regaty są rozegrane – do godziny 12:30
- jeżeli regat nie rozegrano – do godziny 17:00
14:00 Zakończenie regat (jeśli start do ostatniego wyścigu odbył się do godziny 12:30. W przeciwnym razie 45 minut po zakończeniu ostatniego wyścigu)

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Będzie przedstawiona w dniu 19.08.13 r. w biurze regat podczas przyjmowania zgłoszeń.

9. POMIARY KONTROLNE
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi dokonane zostaną podczas regat.

10. PUNKTACJA
Przewiduje się rozegranie 12 wyścigów Formuły Windsurfing. Przy rozegraniu 3 wyścigów regaty zostaną uznane za ważne. Oraz przewiduje się rozegranie 7 wyścigów slalomu. Przy rozegraniu 2 wyścigów regaty zostaną uznane za ważne.

11. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

12. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

14. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie oraz wyżywienie Uczestnicy regat zapewniają sobie we własnym zakresie.
Dodatkowe informacje: wjazd na kemping dla uczestników nie mieszkających na terenie kempingu – 20 zł, dla uczestników mieszkających na terenie kempingu – 13 zł.

15. INFORMACJE DODATKOWE
Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia naklejek sponsorów zawodów po obu stronach żagli i noszenia koszulek reklamowych podczas wszystkich wyścigów.
Startujący w regatach muszą posiadać licencje zawodnika i ubezpieczenie OC. W sprawie licencji prosimy kontaktować się z PZŻ ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa, tel.: (22)480483 fax.: (022) 849 90 82 lub (22) 848 04 83, e-mail: pyasport@pya.org.pl . Licencja zawodnika: dla zawodników do 15 lat – 20 pln, dla zawodników powyżej 15 lat 30 pln. Ubezpieczenie OC na cały sezon 150 pln.

16. Kontakt do organizatora / Biuro Regat:
info@easy-surfcenter.pl
telefon: 513 020 571 
Podobne artykuły:

Wasze komentarze

Katalog sprzętu

HOT

Spoty

Planujesz wyjazd na deskę? W naszej bazie znajdziesz atrakcyjne miejsca.